Reklama

6. 9. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Katarína Liebscherová, Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s. r. o

Vyplňování vytěžených prostor z pohledu odstraňování a využití odpadů

Soudní dvůr EU vydal dne 28.7.2016 rozsudek (rozsudek soudního dvora Evropského ve věci C-147/15 Citta Metropolitana di Bari (dříve Provincia di Bari) proti edilizia Mastrodonato Srl. ) k předběžné otázce týkající se činnosti vyplňování lomu (vytěžených prostor) jiným než těžebním odpadem ve vztahu k využití a zneškodnění odpadů.
Významným přínosem rozsudku Soudního dvora EU je také vysvětlení rozdílu mezi činností využití a odstraňování odpadů a vymezení podmínek pro posuzování určité činnosti jako činnost využití odpadů.
Okolnosti případu

Italská společnost edilizia Mastrodonato předložila žádost o rozšíření lomu, ke které přiložila plán obnovy životního prostředí předpokládající vyplnění již vytěžených oblastí jiným odpadem jako je těžební odpad. Následně zaslala provincii Bari oznámení o zahájení činnosti podle zjednodušeného řízení použitelného k využití.

Ředitel služeb Polizia Provinciale - Protenzione Civile provincie Bari odmítl zjednodušené řízení rozhodnutím jelikož ve skutečnosti jde o projekt odstraňování speciálního inertního odpadu a jeho uložení na skládce, který musí být posouzen v běžném povolovacím řízení. S dotčeným rozhodnutím nesouhlasil Tribunale amministrativo regionale Puglia (Regionální správní soud), který rozhodnutí zrušil.

Nadřízený orgán následně podal návrh na rozhodnutí o předběžné otázce Soudnímu dvoru EU, jehož předmětem byla otázka, zda lze článek 10 odst. 2 směrnice 2006/21 / ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu, kterou se mění směrnice 2004/35 / ES (dále jen "směrnice o těžebním odpadu") vykládat tak, že na vyplnění skládky, pokud se provádí prostřednictvím jiného odpadu , jako je těžební, se stejně vztahují pravidla týkající se odpadů uvedené ve směrnici 1999/31 o skládkách odpadů (dále jen "směrnice o skládkách"), a to i v případě, že nejde o činnost odstraňování odpadů, ale o jeho využití.

Odstraňování či využití?

Soudní dvůr EU zdůraznil, že ustanovení článku 10 odst. 2 směrnice o těžebních odpadech ve znění: "Směrnice 1999/31 / ES se nadále vztahuje na vyplňování vytěžených prostor jiným odpadem, jako je těžební." Lze vykládat pouze v rozsahu působnosti směrnice o skládkách.

Ve smyslu článku 3 odst. 1 směrnice o skládkách se předmětná směrnice vztahuje výhradně na odstraňovaný odpad a nikoli na odpad, který je předmětem využití, jelikož se použije na skládky definováno v článku 2 písm. g) dotčené směrnice jako místo pro ukládání odpadů na nebo do půdy.

Z oblasti působnosti směrnice o skládkách vyplývá, že jiný odpad, jako je těžební, spadá do působnosti dotčené směrnice pouze za předpokladu, že je umístěn na skládku za účelem jeho zneškodnění, a tudíž není předmětem zhodnocování.

Pro správné určení, zda vyplňování lomu jiným než těžebním odpadem spadá do působnosti směrnice o skládkách je třeba definovat způsob využití.
...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372