1/2021

Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětví

| zdroj: SP ČR0

bulb-5258341_640.jpg
zdroj: Pixabay

Svaz průmyslu je přesvědčen, že předložený návrh vyhlášky znamená zvýšenou administrativní zátěž pro dodavatele energie a výrazně zhoršuje přehlednost vyúčtování pro zákazníky. Také, že předložený návrh vyhlášky znamená zvýšenou administrativní zátěž pro dodavatele energie a výrazně zhoršuje přehlednost vyúčtování pro zákazníky.

Jaké změny novela zavádí

Předložený návrh vyhlášky transponuje relevantní ustanovení směrnici o energetické účinnosti a směrnici o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou v oblasti vyúčtování a poskytování informací o vyúčtování.

Podle názoru Energetického regulačního úřadu by měl doklad o vyúčtování obsahovat především takové relevantní údaje, které zákazník vyhledává, žádá či potřebuje pro orientaci v souvislosti s vlastní spotřebou energie a nákladech na ni vynaložených, aby mohl učinit kvalifikovaná rozhodnutí o nezbytnosti vynaložení výše těchto nákladů a možnostech jejich snížení.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz průmyslu je přesvědčen, že předložený návrh vyhlášky znamená zvýšenou administrativní zátěž pro dodavatele energie a výrazně zhoršuje přehlednost vyúčtování pro zákazníky.
  • Považujeme za nadbytečné v tuto chvíli předkládat a přijímat zcela novou prováděcí právní úpravu, když je současně zřejmé, že není dostačující pro aktuálně připravované a zcela zásadní změny na trhu s energií. Vyhláška, která v navržené podobě pouze reflektuje stávající stav na trhu, se bude v kontextu přijetí nového energetického zákona opět významně upravovat, což bude, mimo jiné, znamenat opětovnou nutnost zasahovat do nastavení informačních systémů dodavatelů s náklady v řádu desítek milionů korun.
  • Svaz požaduje zachovat stávající rozdělení faktury do částí A, B, C a zachování stávajících pravidel pro zasílání všech částí faktury, pokud zákazník explicitně nežádá jinak.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo