1/2024

Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětví

| zdroj: SP ČR0

bulb-5258341_640.jpg
zdroj: Pixabay

Svaz průmyslu je přesvědčen, že předložený návrh vyhlášky znamená zvýšenou administrativní zátěž pro dodavatele energie a výrazně zhoršuje přehlednost vyúčtování pro zákazníky. Také, že předložený návrh vyhlášky znamená zvýšenou administrativní zátěž pro dodavatele energie a výrazně zhoršuje přehlednost vyúčtování pro zákazníky.

Jaké změny novela zavádí

Předložený návrh vyhlášky transponuje relevantní ustanovení směrnici o energetické účinnosti a směrnici o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou v oblasti vyúčtování a poskytování informací o vyúčtování.

Podle názoru Energetického regulačního úřadu by měl doklad o vyúčtování obsahovat především takové relevantní údaje, které zákazník vyhledává, žádá či potřebuje pro orientaci v souvislosti s vlastní spotřebou energie a nákladech na ni vynaložených, aby mohl učinit kvalifikovaná rozhodnutí o nezbytnosti vynaložení výše těchto nákladů a možnostech jejich snížení.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz průmyslu je přesvědčen, že předložený návrh vyhlášky znamená zvýšenou administrativní zátěž pro dodavatele energie a výrazně zhoršuje přehlednost vyúčtování pro zákazníky.
  • Považujeme za nadbytečné v tuto chvíli předkládat a přijímat zcela novou prováděcí právní úpravu, když je současně zřejmé, že není dostačující pro aktuálně připravované a zcela zásadní změny na trhu s energií. Vyhláška, která v navržené podobě pouze reflektuje stávající stav na trhu, se bude v kontextu přijetí nového energetického zákona opět významně upravovat, což bude, mimo jiné, znamenat opětovnou nutnost zasahovat do nastavení informačních systémů dodavatelů s náklady v řádu desítek milionů korun.
  • Svaz požaduje zachovat stávající rozdělení faktury do částí A, B, C a zachování stávajících pravidel pro zasílání všech částí faktury, pokud zákazník explicitně nežádá jinak.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA