1/2024

Vyhlášení soutěže: Přeměna odpadů na zdroje

| autor: MPO0

Vyhlášení soutěže: Přeměna odpadů na zdroje

První ročník celostátní soutěže "Přeměna odpadů na zdroje" vyhlašuje ministr Jan Mládek s cílem oslovit a zaujmout tématem využívání druhotných surovin a přeměnou odpadů na nově využitelné zdroje co nejširší odbornou i občanskou veřejnost.

K vyhlášení soutěže byly hned dva významné podněty. Jednak plnění úkolu stanoveného v Akčním plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami ("Akční plán"), kterým se stanovují konkrétní úkoly pro naplnění cílů a opatření uvedených v Politice druhotných surovin České republiky.

Jedním z těchto cílů je navrhnout systém efektivní osvěty podnikatelské sféry i veřejnosti v oblasti získávání zpracování a využívání druhotných surovin/druhotných zdrojů.

Dalším podnětem je příprava na přechod k Oběhovému hospodářství, které si klade za cíl co nejdéle udržet suroviny ve výrobním cyklu a minimalizovat vznik odpadů. Významnou součástí Oběhového hospodářství jsou právě druhotné suroviny.

Vzhledem k potřebě zajistit co nejefektivnější osvětu je struktura soutěže členěna do 5 kategorií tak, aby oslovila a zaujala co nejširší spektrum subjektů od podnikatelů v různých oblastech, organizací veřejné správy (zejména obcí a měst) až po vzdělávací zařízení všech stupňů včetně organizací pro volnočasové aktivity:

1 Kategorie - Výrobní podniky

2 Kategorie - Stavební podniky

3 Kategorie - Veřejná správa (obce, města a další

4 A kategorie - Studenti vysokých škol

4 B kategorie - Kolektivy SŠ, SOU, ZŠ a zařízení pro volnočasové aktivity

Výstupem soutěže bude prezentace výsledků činnosti:

  • firem působících v České republice v oblasti získávání, zpracování a využívání druhotných surovin (v průmyslové výrobě i stavebnictví),
  • obcí, měst a dalších organizací veřejné správy v oblasti využívání druhotných surovin, zejména při zadávání a realizaci veřejných zakázek,
  • vzdělávacích zařízení od základních škol až po vysoké školy včetně institucí volnočasových aktivit formou projektů a kreativního ztvárnění využívání a prospěšnosti druhotných surovin.

Vyhlášení celostátní soutěže "Přeměna odpadů na zdroje" a ocenění nejlepších projektů a soutěžních děl považuje Ministerstvo průmyslu a obchodu za jeden z nejúčinnějších způsobů osvěty odborné a občanské veřejnosti včetně mladé generace.

Zároveň tím MPO jednoznačně prezentuje svůj postoj národního leadera v prosazování zvyšování materiálové i energetické účinnosti a efektivního nakládání se zdroji.

Vítězové v jednotlivých kategoriích budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a ocenění vítězů proběhne za účasti pana ministra Jana Mládka.

Partnery MPO při zajištění soutěže jsou Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Svaz průmyslu druhotných surovin ČR.

Sponzorskými partnery soutěže jsou Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Svaz průmyslu druhotných surovin ČR, Svaz měst a obcí ČR, EKO—KOM a.s., SUEZ Využití zdrojů a.s., Burzovní nadace, odborným partnerem soutěže je Česká asociace oběhového hospodářství.

Dotazy k soutěži lze zasílat na elektronickou adresa: druhotnasurovina.soutez@mpo.cz, nebo využít kontaktu na tel.: 224 851 111.

Přihlášky soutěžních projektů a prací jsou přijímány do 15. ledna 2017, a to formou elektronického podání.

Registrační formuláře a přihlášky do jednotlivých kategorií naleznete v přílohách ke stažení.

Veškeré formuláře a další dokumenty zasílejte ve formě příloh na uvedený email soutěže.

V případě potřeby zaslání většího objemu dat (nad 15 MB), zašlete žádost na emailovou adresu druhotnasurovina.soutez@mpo.cz. Budou Vám zaslány přístupové údaje pro možnost zaslání většího objemu dat.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ