2/2023

Vyhlášení II. výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie

| autor: MPO0

Vyhlášení II. výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie

Tento operační program je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v tomto programovém období. Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 31.5.2017.

 Výstupem projektů z programu podpory Nízkouhlíkové technologie může být rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

V případě aktivity Druhotné suroviny činí maximální výše dotace až 100 mil. Kč na projekt.

Celková alokace výzvy je stanovena na 500 mil. Kč, z toho pro aktivitu a) Elektromobilita je určeno 150 mil. Kč, pro aktivitu b) Akumulace energie 200 mil. Kč a pro aktivitu c) Druhotné suroviny 150 mil. Kč.

Podporované aktivity:

Aktivita a) Elektromobilita (zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy – elektromobilita silničních vozidel)

  • pořízení elektromobilů
  • pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Aktivita b) Akumulace energie

  • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie
  • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie včetně instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE)
  • pořízení kompaktních nabíjecích stanic (neveřejných v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu) s využitím akumulace energie pro efektivní rozvoj elektromobility s možností instalace integrovaného OZE přiměřeného výkonu odpovídající kapacitě akumulace energie

Aktivita c) Druhotné suroviny

  • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
  • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
  • zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné

Bližší informace naleznete na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace na http://www.agentura-api.org/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-vyzva-ii/ či na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP