1/2024

Výbory ECHA se vrátily k omezení více než 1 000 chemických látek senzibilizujících kůži používaných v oděvech a jiných výrobcích

| zdroj: MPO0

Zkumavky
zdroj: Pixabay

SEAC podporuje návrh Francie a Švédska omezit používání látek senzibilizujících kůži v oděvech, obuvi a dalších předmětech. Zabrání to vzniku kožních alergií. Očekávané přínosy společností v EU budou nejméně 708 milionů EUR ročně (ECHA 22. 9. 2020).

Výbor SEAC přijal konečné stanovisko k návrhu Francie a Švédska omezit látky senzibilizující kůži ve výrobcích textilních, kožených, kožešinových a ze syntetické kůže, které jsou uvedeny na trh poprvé. Navazuje to na stanovisko Výboru pro posuzování rizik (RAC) z března 2020. Oba výbory dospěly k závěru, že nejvhodnějším prostředkem k řešení rizik pro občany EU je celounijní omezení. Kromě toho SEAC dospěl k závěru, že očekávané přínosy a náklady spojené s návrhem budou pro společnost pravděpodobně přiměřené.

Senzibilizace kůže vede k celoživotní citlivosti na určitý alergen. V současné době rostou obavy ze senzibilizace kůže v důsledku expozice chemickým látkám v textilních a kožených výrobcích. V Evropském hospodářském prostoru se problém týká až 5 milionů lidí a každoročně se objeví až 180 000 nových případů.

Navrhované omezení se týká látek klasifikovaných podle nařízení CLP jako látky senzibilizující kůži, jako jsou sloučeniny šestimocného chromu, sloučeniny niklu a kobaltu. Rovněž je navrženo omezit některá barviva, u nichž se předpokládá senzibilizující účinek na kůži, přestože nemají harmonizovanou klasifikaci.

Návrh zavádí spojení s nařízením CLP, což znamená, že omezení by se automaticky vztahovala na každou látku, která bude v budoucnu klasifikována jako senzibilizátor kůže. V takovém případě SEAC doporučuje přechodné tříleté období mezi klasifikací a podmínkami účinnosti omezení, aby se výrobci mohli přizpůsobit.

Pokud toto omezení přijme Evropská komise, zabrání to mnoha novým kožním alergiím a zároveň se zmírní příznaky u lidí, kteří je již mají. Očekává se, že evropské společnosti ušetří nejméně 708 milionů EUR ročně na snížených nákladech na zdravotní péči, ztrátách produktivity (např. v důsledku pracovní neschopnosti) a ztrátách dobrých životních podmínek (snížená kvalita života v důsledku alergie).

Náklady na suroviny pro nahrazení chemických látek budou podle odhadu až 23,8 milionu EUR ročně. Další náklady budou spojeny s přeformulováním, testováním a prosazováním.

Po přijetí výborem SEAC budou stanoviska RAC i SEAC, jakož i návrh Francie a Švédska zaslány Evropské komisi, která přijme rozhodnutí společně s členskými státy EU.

Na zasedáních výborů RAC a SEAC v září byly rovněž projednány žádosti o povolení, další návrhy na omezení a harmonizovanou klasifikaci a označování. Hlavní závěry byly:

  • SEAC přijal konečné stanovisko k návrhu ECHA omezit uvádění kyanamidu vápenatého používaného jako hnojivo na trh. Navrhované omezení by mělo chránit vodní a půdní organismy v evropských povrchových vodách a půdách před produkty přeměny kyanamidu vápenatého.
  • SEAC přijal konečné stanovisko k návrhu ECHA na omezení pěti solí kobaltu, které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci (CMR). Těmto solím kobaltu je v současné době vystaveno odhadem 35 000 pracujících EU.
  • SEAC přijal konečné stanovisko k návrhu ECHA na omezení formaldehydu v předmětech, silničních vozidlech a letadlech.
  • SEAC obdržel rovněž aktuální informace o připomínkách obdržených během konzultace k navrhovanému omezení agentury ECHA, které se týká záměrně přidávaných mikroplastů. Šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC skončila 1. září 2020 a bylo obdrženo 211 připomínek. Očekává se, že SEAC přijme konečné stanovisko v prosinci 2020.
  • Oba výbory přijaly svá stanoviska k žádostem o povolení pro 12 použití oktylfenol- a nonylfenol ethoxylátů..
  • Výbor RAC přijal 15 stanovisek k harmonizované klasifikaci a označování.

Podrobné informace o závěrech obou výborů jsou k dispozici v příloze.

Stanoviska budou již brzy k dispozici na internetových stránkách výborů RAC a SEAC.

Další informace

Příloha ke zprávě [PDF][EN]

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA