1/2024

Všichni kontrolovaní zprostředkovatelé smluv energií porušili zákon

| zdroj: ČOI0

pexels-andrea-piacquadio-3771097
zdroj: pexels

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách zprostředkovatelů smluv o dodávkách energií. Ve 2. čtvrtletí ČOI uskutečnila kontroly 4 subjektů a porušení zákona zjistila inspekce při všech kontrolách.

Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2022 pokračovala v realizaci kontrolní akce zaměřené na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Celkem provedla kontroly 4 subjektů a porušení právních předpisů zjistila při všech kontrolách.

Při uvedených kontrolách byla využita podání spotřebitelů, které Česká obchodní inspekce obdržela. Během kontroly jedné společnosti bývá využito více podnětů spotřebitelů na jednoho zprostředkovatele, někdy jde o desítky podnětů, které se během jedné kontroly zkoumají.

tabka

Zjištěné nedostatky

V průběhu kontrolní akce byla zjištěna 3 porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • ve 2 případech obchodník použil nekalou obchodní praktiku, tj. praktiku, která je v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena (§ 4 odst. 1, 4)
  • v 1 případě bylo zjištěno klamavé opomenutí, tj. pokud prodávající podstatné informace uvedené v § 5a odstavci 1 (obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku opomene uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně této koupě, které by jinak neučinil) zatají nebo je poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem nebo v nevhodný čas vzhledem k okolnostem popsaným v odstavci 1 anebo neuvede obchodní záměr obchodní praktiky, není-li patrný ze souvislosti, a pokud to v obou případech vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (ustanovení § 4 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 2)

V 1 případě bylo kvalifikováno porušení ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, neboť kontrolovaná osoba neposkytla patřičnou součinnost při kontrole.

Uložená opatření

Ve sledovaném 2. čtvrtletí 2022 právní moci nabylo v rámci těchto kontrol 12 pokut v celkové výši 4 710 000 Kč.

Od 1. července 2022 došlo ke změně působnosti orgánů dozoru v oblasti kontrol zprostředkovatelů smluv o dodávkách energií. Dozor nad zprostředkovateli vedenými v registru zprostředkovatelů (viz - https://www.eru.cz/registr-zprostredkovatelu) bude vykonávat Energetický regulační úřad.

Zprostředkovatelé, kteří tuto činnost vykonávali na základě oprávnění podle zvláštního zákona a podají do 30. září 2022 žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele Energetickému regulačnímu úřadu, budou až do pravomocného rozhodnutí tohoto úřadu o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele podléhat dozoru České obchodní inspekce.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA