1/2024

Vodohospodářské experimentální centrum na ČVUT zrekonstruováno za 23 milionů korun

| zdroj: České vysoké učení technické v Praze0

Vodohospodářské experimentální centrum na ČVUT zrekonstruováno za 23 milionů korun

Vznikl tu nejen hydraulický návrh závodní dráhy pro vodní slalom pro olympiádu v Tokiu 2020 a olympiádu v Rio de Janeiro 2016, ale i řada dalších unikátních projektů, jako hydraulický model plavební komory Děčín nebo protipovodňové zabezpečení Hostivařské přehrady v Praze.

Svými možnostmi však hala v průběhu let přestala postačovat požadavkům na výuku a parametrům potřebným pro moderní výzkum. Po náročné kompletní rekonstrukci, která probíhala téměř deset měsíců a přišla na 23 milionů korun, se Vodohospodářské experimentální centrum Fakulty stavební ČVUT znovu studentům a vědě otevřelo ve čtvrtek 28. listopadu 2019.

Vodohospodářské experimentální centrum a jeho unikátní halová laboratoř slouží pro vodohospodářský výzkum kateder hydrauliky a hydrologie, hydrotechniky, meliorací a krajinného inženýrství, zdravotního a ekologického inženýrstvípro laboratorní výuku předmětů oboru Vodní stavby a vodní hospodářství i pro experimenty v rámci diplomových a disertačních prací. V hale také probíhá základní celofakultní laboratorní výuka předmětu Hydraulika pro program Stavební inženýrství.

„Každý semestr touto speciální laboratoří projde při výuce zhruba pět set studentů. Zároveň tu vždy probíhá několik velkých a řada drobnějších experimentů, což pro nás bylo před rekonstrukcí náročné zvládnout, protože původní technologické vybavení haly neumožňovalo najednou pracovat s většími rozsahy průtoků vody a i ostatní technické vybavení již bylo zastaralé,“ vysvětluje nutnost celkové rekonstrukce vedoucí Vodohospodářského experimentálního centra prof. Jaroslav Pollert.

Moderní a dobře vybavená hala je přitom pro výuku i výzkum nutností, protože soudobé problémy staveb v oboru vodního hospodářství vyžadují řešení čím dále složitějších a komplexněji pojímaných problémů. 

„Při jejich zkoumání dnes zdaleka nepostačuje orientace na tradiční graficko-analytické metody, mnohdy nemusí dostačovat ani použití metod matematického modelování složitých hydraulických problémů, protože existuje celá řada problémů, kde lze nalézt odpovědi na sporné otázky jen v experimentálním fyzikálním laboratorním výzkumu, a to zejména pro svojí rychlou názornost řešení. To je také hlavní poslání vodohospodářského centra s unikátním laboratorním zařízením,“ dodává prof. Jaroslav Pollert

Výuka, při níž se studenti učí například navrhování potrubních systémů, fungování přepadů vody přes jezy či měření viskozity kapalin se do centra vrátila okamžitě po jeho otevření.

Stejně tak se zde počítá i s řadou nových experimentů, mezi prvními to bude například vodní dílo Pařížov, kde se bude vytvářet model bezpečnostního přelivu a model levé spodní výpustidalším z projektů bude modelový výzkum vodáckého areálu Brno - Pisárky.

Všechny tři akce začínají probíhat ihned po předání stavby do užívání Vodohospodářskému experimentálnímu centru v průběhu prosince 2019 a ledna 2020.

Rekonstrukce haly, která je svými parametry největší podobnou laboratoří ve středoevropském regionu v rámci vysokoškolských výzkumných center, se zhostila společnost SMP CZ, rekonstrukce proběhla podle projektu firmy AQUA PROCON. Rekonstrukce byla zahájena 15. února 2019, k užívání byla předána 28. listopadu.

Rekonstrukce byla financována z prostředků projektu ESF EU pro vysoké školy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: „Obnova infrastruktury vybraných laboratoří Stavební fakulty ČVUT“ č. ČVUTCZ.022.67/0.0/0.0/16__016/0002526.

Foto: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP