4/2022

Vodárenské asociace chtějí po EU, aby zakázala používání toxických chemikálií PFAS

| zdroj: voda-portal.sk0

pexels-pixabay-315752.jpg
zdroj: pexels

Vodohospodáři nabízejí i jiná řešení, kdyby nebylo možné využívání toxických chemikálií zakázat.

V Evropské unii by mělo dojít k úplnému zákazu využívání takzvaných perfluoralkylovaných a polyfluoralkylových sloučenin (PFAS). Je-li to nezbytné, je nutná silná kontrola u zdroje a efektivní využívání principu „znečišťovatel platí“. Vyplývá to z deklarace Evropského svazu národních asociací poskytovatelů služeb pro dodávky vody a odpadní vody (EUR), v níž poukázaly na problémy související s využíváním těchto sloučenin.

PFAS představují velkou skupinu perzistentních chemikálií, které mají široké využití v průmyslových a spotřebních aplikacích včetně přípravků na ochranu textilií a koberců proti znečištění, hasicích pěn, povrchově aktivních látek pro důlní a ropný průmysl, leštidel na podlahu či insekticidů. Tyto látky jsou však obtížně odbouratelné, jsou schopny se bioakumulovat v organismech, přičemž u některých byly prokázány toxické vlastnosti a mnohé jsou rozpustné ve vodě, což zvyšuje jejich mobilitu v životním prostředí.

Tuto skupinu chemikálií tvoří asi 5 tisíc látek. Obavy vyvolané zejména nejznámějšími PFAS, jako je například takzvaný perfluoroktansulfonát (PFOS) a perfluoroktanová kyselina (PFOA), vedly v roce 2001 k dobrovolnému postupnému ukončení využívání PFOS jeho největším producentem. Přesto široké využívání těchto látek v různých produktech, především v kobercích a nábytku, znamená, že jde o velký problém dědictví z minulosti, se kterým se musíme nějak vypořádat. Dalším problémem je fakt, že náhrady za tyto látky, jako je například sloučenina HFPO-DA využívaná v procesu GenX, jsou podle zjištění stejně nebezpečné pro lidské zdraví.

PFAS jsou více škodlivé, než jsme si původně mysleli

Nizozemský národní institut veřejného zdraví a životního prostředí odhaduje, že příspěvek akumulace PFAS v lidském těle prostřednictvím potravy je v rozpětí 83 % až 98 % a prostřednictvím pitné vody v rozpětí od dvou do sedmnácti procent. Svou roli však hraje například i inhalace.

Na podzim roku 2020 Evropský úřad pro bezpečnost potravin zveřejnil zprávu, ze které vyplývá, že určité PFAS jsou ještě více škodlivé, jak se dosud věřilo. Vypočítal společný přípustný týdenní příjem PFOA, PFOS, PFNA a PFHxS na úrovni 4,4 ng na kilogram hmotnosti člověka. Ve zprávě se rovněž uvádí, že je zdokumentováno několik případů znečištění podzemních a pitných vod těmito látkami, které vedly ik negativním zdravotním důsledkům pro lidi. Je však jasné, že nízké koncentrace jsou takříkajíc všudypřítomné.

Zákaz používání se zavádí, ale pomalu

Na úrovni EU je dnes omezeno jen několik PFAS z celkového počtu téměř 5 tisíc. PFOS je omezen podle nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách. PFOA a související prekurzory jsou v současnosti omezeny podle nařízení REACH, včetně jejich přítomnosti ve výrobcích vyrobených nebo dovezených do EU.

V roce 2021 se Unie rozhodla zakázat asi 200 PFAS s dlouhým řetězcem. Tento zákaz by měl probíhat postupně ve fázích, a to od února příštího roku. Omezení sloučeniny PFHxA, která se často využívá v textilu, obalech na potraviny a hasičských pěnách, je také blízko.

Díky těmto omezením se koncentrace nejčastěji nacházejících PFAS (PFOA a PFOS) ve vodním prostředí postupně snižují. Často však jejich místo přebírají PFAS s kratším řetězcem, které je dokonce ještě náročnější odstranit z vodního cyklu.

Revidovaná směrnice o pitné vodě EU stanovila maximální množství na úrovni 0,5 µg/l pro „PFAS dohromady“ nebo 0,1 µg/l pro součet 20 PFAS uvedených v příloze směrnice. Některé členské státy však zvažují přijetí ještě striktnějších mezních hodnot. Například Dánsko se již rozhodlo, že přijme hodnotu na úrovni 0,0024 µg/l.

Nedávná analýza poukázala na to, že přítomnost PFAS v pitné vodě v Česku zatím nedosahuje takové úrovně, aby bylo nutné plánovat doplnění dalších technologických stupňů při úpravě pitné vody.

Konvenční metody jsou na PFAS krátké

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM