Reklama

VODA

V úterý 19. listopadu 2019 se v pražském hotelu Olympik Tristar konal již 4. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii, který opět trhnul návštěvnický rekord. 


Původní termín, kdy již nebude možné využívat stávající cesty likvidace kalů, které nesplňují dané požadavky, se posouvá na 1.1.2023. Do této doby se prodlužuje přechodné období, které mělo původně končit na konci tohoto roku. 


Slanou ledovou tříští, chuti podobající se mořské vodě, čistí společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) vodovodní potrubí pod moravskoslezskou metropolí. Společnost tak každoročně vyčistí zhruba 20 kilometrů vodovodního řadu.


Ministerstvo životního prostředí vydalo ve spolupráci s Libereckým krajem a Českou geologickou službou nesouhlasné stanovisko České republiky k záměru „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“.


Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ústí nad Labem uložili pokutu 250 tisíc korun vodohospodářské společnosti CHEVAK Cheb, a.s.


Nakládání s vodou je v poslední době často zmiňované téma, které se však většinou stává předmětem vážnějších debat až ve chvíli, kdy obce musejí řešit problém s jejím nedostatkem. 


Hlavním záměrem návrhu ústavního zákona je nadřazení veřejného zájmu na ochranu vody pro lidskou potřebu všem ostatním veřejným zájmům.


Zemědělci tímto způsobem testují přísné podmínky budoucího ochranného pásma kolem vodní nádrže.


Vodní nádrže obnovují a staví Lesy České republiky v programu #VRACÍME VODU LESU. V Moravskoslezském kraji jde letos o tři opravená vodní díla za 13,4 milionů korun bez DPH. Rekonstrukce dalších tří za 13,9 milionů korun se právě dokončují.


Vodovody a kanalizace Zlín (VaK Zlín) ve spolupráci s provozovatelem sítí, společností Moravská vodárenská, a.s. (MOVO) začaly realizovat speciální plán opatření pro lepší řízení dodávek vody na vodovodní síti ve Zlíně.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372