Reklama

VODA

Halová laboratoř Vodohospodářského experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT v Praze s gigantickými rozměry 90 x 12 metrů sloužila výuce hydrauliky a výzkumu z oblasti vodohospodářské praxe od roku 1976 až do letošního února. 


Společnost Veolia získala v letošním roce roku zakázku na dodávku nové anaerobní čistírny odpadních vod a navazující bioplynové stanice pro největší provoz skupiny Princes, která je jednou z největších v oblasti výroby potravin a nápojů.


Ministerstvo životního prostředí spolu s Technologickou agenturou České republiky odstartovaly druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.


Minulý týden se z české podnikatelské mise v Malajsii a Vietnamu vrátila skupina zástupců firem zaměřených na environmentální technologie, vybraných rezortních organizací MŽP, pracovníků vědy a výzkumu a akademické obce.


Investice za více než šest set milionů a dotace nejméně 190 milionů korun. Zásadní modernizace úpravny vody v Hrobicích zajistí kvalitnější pitnou vodu pro 90 tisíc obyvatel aglomerace.


Šetrný dům, který si vyrobí veškerou elektrickou energii sám, zachytí maximum dešťové vody, nezbavuje se zbytečně drahocenného tepla, ale přitom se v něm zdravě dýchá a žije.


Vodárna Plzeň doporučuje svým zákazníkům s nástupem zimního období zkontrolovat a zabezpečit vodoměry před mrazem. Kromě škody na samotném vodoměru mohou vzniknout škody také v celém objektu z důvodu vytékající vody.


V roce 2020 plánují SmVaK Ostrava investovat do infrastruktury 683 milionů korun. Jde o nejvyšší částku v historii. Dalších 205 milionů půjde do oprav.


Je to rok, co Povodí Moravy, s. p. dokončilo práce na drobném vodním toku Kozojídka. Cílem úprav bylo zlepšení funkce vodního toku v období sucha, zvýšení ochrany přilehlých nemovitostí, stabilizace břehů i zlepšení průtočnosti koryta.


V polovině roku 2021 skončí rekultivace bývalého odkaliště teplárenského popílku a území bude pokryto zelení. 


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372