Reklama

VODA

Hlavní město dokončilo výstavbu rybníka mezi městskými částmi Běchovice a Dubeč. Nový Lítožnický rybník zabírá plochu 11 hektarů a nachází se na místě původního rybníka, který byl v minulosti vypuštěn a vysušen.


Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., spolu se SOVAK ČR vyhlásily v listopadu 2019 soutěž Vodohospodářská stavba roku 2019. Soutěž byla vypsána se záměrem seznámit odbornou i širokou veřejnost s úrovní vodohospodářských projektů realizovaných v ČR.


Na městských pozemcích v katastru města Lysá nad Labem se nachází mokřad zvaný Žabák. Na tomto území plánuje Středočeský kraj vybudovat komplex Svět záchranářů sloužící například k výcviku záchranných složek. Jakkoli je projekt zajímavý, jeho umístění je zvoleno velmi nevhodně.


Trávníky ve městech, kterých je celosvětově až 23 % městských území, příznivě působí na klimatické a hygienické podmínky a poskytují domov značnému množství organizmů.


V souvislosti s aktuálním vývojem legislativního procesu vodního zákona přinášíme dva poslední pozměňovací návrhy zákona o vodách. K původním devít přibylo dalších šest.


Lidovci představili minulý rok návrh na ochranu vody a půdy jako první. Následovaly je další strany.


Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Hradci Králové uložili pokutu sto tisíc korun společnosti Contipro, a. s. za porušení zákona o vodách.


Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně zahájila pravidelnou letní odstávku, která potrvá až do prvního červencového týdne. Chystají se drobné opravy a údržba i některé významnější investice celkem za 40 milionů korun.


Titulní strana čísla 5/2020 časopisu Sovak zachycuje věžový vodojem Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s. (SmVaK Ostrava) v Petřvaldu na Karvinsku s akumulační kapacitou 500 m3 pitné vody.


Změnou si v letošním roce neprošel jen náš Zpravodaj, ale hlavně život na celé planetě. Koronavirus těžce zasáhl a ochromil hlavně lidskou společnost, efekt má ale i na přírodu.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372