1/2024

Vláda schválila Národní akční plán adaptace na změnu klimatu

| autor: redakce0

Vláda schválila Národní akční plán adaptace na změnu klimatu

Hlavním cílem Akčního plánu je v souladu s Adaptační strategií a Strategií EU pro přizpůsobení se změně klimatu COM(2013)216 prostřednictvím navrhovaných opatření a úkolů zvýšit připravenost ČR na změnu klimatu - tedy zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se této změně v co největší míře, zachovat dobré životní podmínky a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace.

Akční plán obsahuje 33 specifických cílů a 2 průřezové cíle věnované vzdělávání, výchově a osvětě a směrování vědy, výzkumu a inovací, jednotlivé cíle jsou naplňovány 51 prioritními opatřeními, resp. 161 úkoly.

Pro splnění úkolů bude nutné přerozdělit peníze příslušných ministerstev, nebo je přidat ze státního rozpočtu. Do 2020 by se na opatření s prioritou jedna mělo vynaložit až 834 milionů korun. Dalších zhruba 415 milionů Kč by mělo jít na na doplňková opatření.

Materiál vznikl v široké meziresortní spolupráci při zapojení významných vědeckých institucí a nevládních neziskových organizací (více než 140 odborníků). Meziresortním řízením prošel v listopadu loňského roku.

Stránky MŽP věnované adaptaci na změnu klimatu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP