1/2024

Vláda průmyslu nepomůže! Nebude bojovat proti EK, která opět zpřísňuje parametry.

| autor: Pavel Mohrmann/SP ČR0

Vláda průmyslu nepomůže! Nebude bojovat proti EK, která opět zpřísňuje parametry.
Ministr chtěl, aby Vláda České republiky, na dnešním jednání tento návrh schválila. Svaz průmyslu velmi tento návrh podporoval, protože je jasné, že stovky miliard, které za poslední dekádu průmysl do ekologizace investoval byl enormní zátěží a velkou nevýhodou ve světové konkurenci. Jenže vláda naší odjakživa průmyslové země České návrh nepřijala.

"Zamítavé stanovisko vlády je pro nás zklamání. ČR podle nás tímto nehájí své zájmy, takové jednání hodnotíme jako vysoce rizikové a negativní signál od vlády,“ komentuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Svaz navíc upozorňuje na to, že legislatviní proces, kterým EK nové parametry nastavuje není zcela dle pravidel.

EK obdobnými kroky narušuje stabilitu a předvídatelnost investorského prostředí, což jsou základní parametry pro posílení konkurenceschopnosti Evropy na světových trzích.

Rychlé změny parametrů v době, kdy ještě investice pro naplnění zpřísněných požadavků ani nedoběhly, navíc založené na chybné metodologii měření či neověřených datech rozhodně stabilní a předvídatelné investiční prostředí nepředstavují,“ upozorňuje Hanák.

Nové emisní limity nastavené Rozhodnutím komise neznamenají automaticky významné snížení zátěže životního prostředí. Ekonomický potenciál dostupných technologií se vyčerpává. „Považujeme za neakceptovatelné, že k tak významné regulaci, jakou bezpochyby je rozhodnutí o BAT, nebylo navzdory požadavku některých členských států provedeno ze strany Komise důkladné hodnocení dopadů,“ dodává Jaroslav Hanák prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Z hlediska procesního byly porušeny hlavní principy evropského legislativního procesu – na tuto skutečnost Svaz opakovaně poukazuje a věcnými argumenty vyzýval české vládní představitele, aby z titulu procesních pochybení napadli toto rozhodnutí Komise tím, že se připojí k již žalující polské straně. Jeden z hlavních argumentů jednoznačné podpory potvrzuje prezident Svazu průmyslu Hanák: „Některá ustanovení byla Komisí jednostranně upravena krátce před samotným hlasováním, zástupci států se tedy nemohli řádně seznámit s danými změnami. Komise dále zcela rezignovala na povinnou snahu nalézt široce akceptovatelný kompromis, což potvrdilo schválení materiálu těsnou většinou 0,14 % hlasů.“

Svaz upozorňuje na tuto skutečnost s ohledem na možné opakování postupu ze strany Komise do budoucna i v jiných oblastech, kdy tento postup obcházející základní pravidla evropského legislativního procesu přináší maření vynaložených investic a může se opakovat.

Je nepřijatelné, aby vláda nereagovala na kroky Komise, které bezdůvodně znehodnocují vynaložené investice, narušují stabilitu investičního prostředí, nejsou založeny na reálných datech a vyhodnocení dopadů a upírají dotčeným subjektům právo na spravedlivý proces.

Vláda má garantovat aplikaci principu rovnosti před zákonem pro všechny subjekty v České republice, a to i z hlediska dodržení pravidel legislativního procesu. Pokud dochází ze strany jakékoliv instituce k bezdůvodnému narušení tohoto principu, je povinností vlády tento postup odmítnout.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling