2/2023

Více než 170 milionů do vodárenství na Frýdecko-Místecku

| autor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava0

Více než 170 milionů do vodárenství na Frýdecko-Místecku

Do páteřního výrobního a distribučního systému výroby pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu – bude v roce 2019 na Frýdecko-Místecku v roce 2019 investováno více než 73 milionů korun.

Do vodovodů v jednotlivých městech a obcí bude alokováno téměř 45 milionů korun, do oblasti odvádění a čištění odpadních vod pak zhruba 55 milionů korun.

„U Ostravského oblastního vodovodu začne kromě pokračování modernizace úpravny vody v Nové Vsi za téměř 130 milionů korun, která je naplánována až do roku 2020, například rekonstrukce klíčového přivaděče pro Frýdecko-Místecko Chlebovice – Staříč – Bělá.

Tato náročná stavba, která se bude týkat zhruba devíti kilometrů potrubí o průměru 500 milimetrů a související infrastruktury, bude z velké části realizována bezvýkopovou technologií, kdy není nutné výrazněji zasahovat do povrchu. Dokončena by měla být v roce 2021,“ vysvětluje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

V úpravně vody v Nové Vsi bude pokračovat modernizace za téměř 130 milionů korun, kde bude významně rekonstruována strojní i elektrotechnická část provozu, nový bude také automatizovaný systém řízení. Akce se protáhne až do druhé poloviny roku 2020.

Modernizací projde také technologická i stavební část srdce úpravny – rozsáhlé haly filtrů. Za více než osm milionů korun bude rekonstruován také přítokový řad ve vodojemu v Bruzovicích, odkud proudí voda z Úpravny vody Nová Ves na Frýdecko-Místecko, případně Havířovsko.

Modernizace vodojemů, vodovodních řadů, kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a související infrastruktury budou probíhat v řadě měst a obcí Frýdecko-Místecka.

„Například ve Staré Vsi nad Odřejnicí bude rekonstruováno 1350 metrů vodovodu z tvárné litiny s nevyhovujícími tlakovými poměry a nedostatečnou kapacitou v důsledku zainkrustování potrubí. Stavba vyjde na zhruba 14 milionů korun.

V Bašce – Hodoňovicích bude rekonstruováno 820 metrů potrubí z poloviny padesátých let minulého století za téměř sedm milionů korun.Akce bude probíhat v koordinaci s plánovanou výstavbou dešťové kanalizace, chodníků a rekonstrukcí komunikace. dokládá příklady ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Více než 700 metrů poruchového vodovodního řadu z polyetylenu z poloviny sedmdesátých let minulého století bude vyměněno v dolní části Staříče. Z toho více než 630 metrů bezvýkopově, aby byl omezen negativní dopad na kvalitu života lidí v okolní zástavbě. Investováno bude více než čtyři miliony korun.

Za více než tři miliony korun bude rekonstruován vodovod také v Dobré v lokalitě u trati, kde obec plánuje opravu povrchů místní komunikace. Vyměněno bude 370 metrů řadu.

V samotném Frýdku-Místku budou modernizovány vodovodní řady celkem za více než tři miliony korun v ulicích Dobrovského, J. Skupy nebo Heydukova. V Třinci bude vyměněn vodovod v ulici Lidická, začne také rekonstrukce vodovodu v ulici U Splavu.

Stavební a technologické úpravy čekají čistírny odpadních vod ve Frýdku-Místku, Třinci a Jablunkově.

„Provoz v Jablunkově dosáhl svých kapacitních možností a pro možnost napojování dalších lokalit je nezbytné ho intenzifikovat, a to zejména biologický stupeň čištění (aktivační nádrž) a kalové hospodářství (zvýšení kapacity strojního odvodňování kalu). Investice dosáhne sedmi milionů korun,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

V čistírně odpadních vod v Třinci bude za více než pět milionů rekonstruována kogenerační jednotka využívající plyn, který se uvolňuje z čistírenského kalu, pro výrobu elektřiny a tepla. Začne také modernizace odvodňování kalu, která bude pokračovat v roce 2020.

Za deset milionů korun bude v čistírně odpadních vod ve Frýdku-Místku instalováno zařízení pro strojní zahuštění kalu.

Ve Frýdku-Místku bude modernizována kanalizace v ulicích Riegerova, Bavlnářská a Dobrovského. Celkové náklady přesáhnou pět milionů korun. Kanalizační síť se bude rekonstruovat také ve Frýdlantu nad Ostravicí v ulici Hukvaldská a v třinecké části Borek.

V Třinci bude téměř 530 metrů kanalizace modernizováno bezvýkopovou technologií zatažením inverzní vložky do stávajících stok. Náklady akce přesáhnou 8,5 milionu korun.SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11 miliard korun.

Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 657 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav..

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP