Veřejná konzultace k omezení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

| autor: MPO ČR / ECHA0

Veřejná konzultace k omezení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

Návrh na omezení osmi karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)1 v granulích a mulčovacích materiálech, které se používají jako výplňový materiál na syntetických travnatých plochách nebo v sypké formě na hřištích a ve sportovních aplikacích, předložilo Nizozemí.

Jedná se o látky benzo[a]pyrene (BaP), benzo[e]pyrene (BeP), benzo[a]anthracene (BaA), chrysene (CHR), benzo[b]fluoranthene (BbFA), benzo[j]fluoranthene (BjFA),benzo[k]fluoranthene (BkFA) a dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA).

Granule a mulčovací materiál používané jako výplňový materiál jsou směsi. Omezením je potřeba zajistit, aby koncentrace PAH ve směsích dodávaných široké veřejnosti nepřesahovala obecný limit vymezený nařízením REACH.

Veřejná konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC k omezení polycyklických aromatických uhlovodíků byla zahájena 19. června 2019. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat do 19. srpna 2019 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce posuzovaná předložená omezení na internetových stránkách ECHA.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB