1/2024

Veřejná konzultace – chemické látky, výrobky a odpady

| autor: MPO ČR0

Veřejná konzultace – chemické látky, výrobky a odpady

V akčním plánu pro oběhové hospodářství přijatém v roce 2015 oznámila Komise svůj záměr provést analýzu možných politických opatření, jimiž by se řešila součinnost mezi právními předpisy týkajícími se chemických látek, výrobků a odpadu, a v návaznosti na to připravit návrh příslušných opatření.

Tato konzultace navazuje na analýzu Komise týkající pomezí právních předpisů ve sdělení vydaném 16. ledna 2018, sdělení naleznete zde.

Cílem konzultace je posoudit názor zúčastněných stran na různé možnosti a otázky týkající se čtyř překážek, které které brání uplatnění oběhového hospodářství (včetně bezpečného využívání druhotných surovin):

  • nedostatečné informace o přítomnosti látek vzbuzujících obavy ve výrobcích a odpadu,
  • přítomnost látek vzbuzujících obavy v recyklovaných materiálech a předmětech z nich vyrobených,
  • problémy při uplatňování kritérií pro stav, kdy odpad přestává být odpadem,
  • nejasné uplatňování metodik klasifikace odpadů v EU.

Veřejná konzultace je určena všem zainteresovaným stranám, včetně občanům, podnikům, organizacím a orgánům veřejné správy.

Je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU a odpovídat můžete v kterémkoli z nich, včetně českého jazyka.

Bližší informace naleznete zde. Výsledky konzultace se odrazí ve formulaci budoucích právních předpisů i nelegislativních iniciativ.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling