2/2023

Veolia Energie ČR investovala loni do ekologizace a modernizace nejvíce za posledních 5 let

| autor: TZ Veolia Energie ČR0

Veolia Energie ČR investovala loni do ekologizace a modernizace nejvíce za posledních 5 let

Pokročili jsme v obnově a modernizaci našich zařízení, zvýšili jsme efektivitu výroby, spolehlivost i bezpečnost dodávek a zároveň jsme výrazně snížili emise prachu, oxidů síry, oxidů dusíku a také CO₂. Tyto projekty jsou investičně, technicky i organizačně náročné, ale probíhají většinou bez omezení dodávek pro domácnosti a další odběratele,“ uvedl Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

Za posledních 10 let investovala skupina do modernizace a ekologizace 8,4 mld. korun. Jednou z největších investic skupiny byla ekologizace Teplárny Karviná, která probíhala v letech 2013 – 2017. Díky investicím do ekologizace provozu v celkovém objemu 650 milionů korun se snížilo množství oxidů síry vypouštěných teplárnou do ovzduší o zhruba tři čtvrtiny a množství oxidů dusíku a prachu o zhruba polovinu.

Dalším rozsáhlým projektem je ekologizace Elektrárny Třebovice v Ostravě, zahrnující odsíření, odprášení a denitrifikaci. Nedávno dokončená ekologizace parního kotle K13, která začala v roce 2017, stála 537 milionů. Emise díky této investici klesnou o stovky tun ročně. Kompletně ekologizované jsou tak už dva ze tří hlavních kotlů v Třebovicích, přičemž na třetím byla ekologizace zahájena loni.

Také v Olomouckém kraji Veolia uskutečnila významné projekty. Kromě ekologizace Teplárny Olomouc probíhá v Přerově po etapách přestavba parní soustavy na horkovodní síť, která má menší tepelné ztráty a přináší značnou úsporu paliva, tedy i snížení emisí. V Čechách se například podařilo ekologizovat jen loni 28 zdrojů tepla v Praze, což přispěje ke zlepšení imisní situace zejména u oxidů dusíku v hlavním městě.

Systém dálkového vytápění je prokazatelně ekologičtější a komfortnější než lokální topeniště. Masivními investicemi jej dále rozvíjíme a věnujeme se i novým trendům jako je spalování biomasy nebo energetické využití vytříděných a nerecyklovatelných odpadů,“ připomněl Marcel Vrátný, technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR.

V plánu je vybudování multipalivových kotlů v teplárnách v Přerově a v Karviné, které budou umět v různých poměrech spalovat biomasu a tuhá alternativní paliva (TAP). Tyto projekty přinesou kromě snížení spotřeby uhlí také další výrazné snížení emisí prachu, oxidů síry a dusíku a CO₂.

Veolia Energie ČR patří mezi největší energetické firmy v ČR. Dodává tepelnou energii přímo nebo prostřednictvím distribučních společností do 257 tisíc domácností, škol, nemocnic, institucí a podniků. Působí hlavně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, v Praze a na dalších místech  v Čechách. Zaměstnává 1600 lidí.

Foto: Veolia Energie ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP