1/2024

Veolia a Yara spojily své síly s cílem recyklovat živiny z komunálních, zemědělských a průmyslových odpadů

| autor: Veolia0

Veolia a Yara spojily své síly s cílem recyklovat živiny z komunálních, zemědělských a průmyslovýc

Partnerství je založeno na zpřístupnění vyšších objemů recyklovaných živin a know-how společnosti Veolia v oblasti nakládání s organickými látkami a na odbornosti skupiny Yara v odvětví výroby minerálních hnojiv a výživy zemědělských plodin.

Díky této spolupráci bude možné propojit počáteční a koncovou etapu zemědělsko-potravinářského hodnotového řetězce, který má v současnosti lineární charakter, a vytvořit tak uzavřený cyklus oběhového hospodářství.

Tři oblasti partnerské spolupráce:

  • Veolia a Yara budou společně vyvíjet nové modely oběhového zemědělství tím, že budou recyklovat živiny z komunálních, zemědělských a průmyslových odpadů a zpracovávat je na vysoce kvalitní hnojiva s využitím stávajících výrobních procesů, a to formou recyklace, zpracování a distribuce na místní úrovni.
  • Obě společnosti vytvoří hodnotový řetězec „z potravin do zemědělství“ na základě sběru komunálního potravinářského odpadu za účelem jeho dalšího zpracování na hnojiva a budou nabízet řešení pro zlepšení kvality zemědělského půdního fondu pro příměstské zemědělství.
  • Veolia a Yara budou rozvíjet nové obchodní příležitosti založené na průmyslové „symbióze“.

„Velmi nás těší, že se Yara v souvislosti se svojí strategií v oblasti cirkulární ekonomiky rozhodla právě pro Veolii. Některé projekty, které hodláme zrealizovat, by měly být do roku 2024 plně funkční, včetně uvedení na trh nových hnojiv a zprovoznění infrastruktur na znovuzískávání živin v několika evropských velkoměstech.

Spolupráce našich podniků představuje konkrétní způsob zajištění koloběhu živin v uzavřeném cyklu,“ řekl Antoine Frérot, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Veolia

Yara a Veolia již zrealizovaly první projekt: recyklují čpavek získávaný z kompostovaného rostlinného odpadu a čistírenských kalů a zpracovávají jej na dusičnan sodný. Ten se následně využívá v čistírnách odpadních vod pro zabránění zápachu a korozi.

Několik zemí Evropské unie již zavádí systémy umožňující znovuzískávání živin. Nové evropské předpisy o hnojivech stimulují rozsáhlé využívání recyklovaných živin v zemědělské výrobě. Ekonomický potenciál recyklace živin a jejich zpracování na hnojiva činí v Evropě 2 miliardy eur. 

Vznik nové organizace Nutrient Upcycling Alliance 

Veolia a Yara vyzývají zainteresované strany a subjekty činné v tomto odvětví, aby se zapojily do nové iniciativy Nutrient Upcycling Alliance, jejímž cílem je zásadní změna potravinového hodnotového řetězce.

Výzva je určená sdružením zemědělců, výrobcům potravin, maloobchodníkům a dalším hospodářským subjektům, které se podílejí na nakládání s jednotlivými toky odpadů, obcím a orgánům státní a veřejné správy.

Nově vzniklá aliance bude podporovat prostřednictvím konkrétních průmyslových projektů životaschopný a ekonomicky udržitelný potravinový systém.

Yara International ASA je mezinárodní společnost se sídlem v Oslo v Norsku. Společnost Yara se specializuje na výživu rostlin, stejně jako na produkty pro environmentální a průmyslové aplikace. Jde o největšího světového dodavatele minerálních hnojiv.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP