1/2024

Veolia a město Přerov chtějí společně vybudovat zařízení pro využití odpadů

| autor: Tiskové zprávy Veolia0

Veolia a město Přerov chtějí společně vybudovat zařízení pro využití odpadů

Skupina Veolia, která se zabývá výrobou a dodávkami tepla i nakládáním s odpady, nabídla městu energetickou cestu. Spolupráci potvrdili v Přerově zástupci města a firmy formou memoranda. Efektivní využití upraveného odpadu pomůže částečně nahradit uhlí, sníží množství vypouštěných emisí do ovzduší a zabrání nekontrolovatelnému růstu plateb pro obyvatele.

Obyvatelé Přerova vyprodukují ročně zhruba 13 300 tun komunálního odpadu. Celosvětovým trendem je odpady v co největší míře využít jako cennou surovinu. V souladu s tímto trendem a českou i evropskou legislativou se představitelé města Přerova a skupiny Veolia dohodli, že společně začnou pracovat na vybudování moderního systému třídění, zpracování a využití odpadů ve prospěch obyvatel regionu.

 „Na našich teplárenských zařízeních probíhá rozsáhlá modernizace a ekologizace, kterou bychom rádi přizpůsobili aktuálním potřebám regionu. Umíme šetrně k životnímu prostředí vyrobit teplo a elektřinu i z vytříděného a zpracovaného komunálního odpadu, a městu tak nabízíme efektivní řešení,“ řekl Josef Novák, generální ředitel Veolia Energie ČR a člen představenstva skupiny VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA.

„Chceme být připraveni na zákaz skládkování komunálního odpadu, který začne platit od roku 2024. Sami nezvládneme vybudovat nezbytné technologie. Spojení s Veolií dává smysl, mělo by zabránit nekontrolovanému a skokovému růstu plateb za teplo i poplatků za komunální odpad,“ uvedl náměstek primátora města Přerova Petr Měřínský. „Je to důležitý strategický krok pro město. Věřím, že do konce roku společně najdeme konkrétní optimální řešení,“ dodal Vladimír Puchalský, primátor Přerova.

„Plánujeme postavit v naší Teplárně Přerov speciální technologii, která může kromě jiného paliva využít k výrobě energie tzv. tuhé alternativní palivo (TAP), vyrobené z vytříděných komunálních a ostatních odpadů, které už nebude možné recyklovat ani ukládat na skládky. Jedním z přínosů bude také snížení emisí z teplárny,“ doplnil Pavel Dostál, ředitel Regionu Střední Morava společnosti Veolia Energie ČR. Teplárna Přerov postupně nahradí uhlí biomasou a TAP s alternativou zemního plynu. V porovnání s rokem 2015 tak dojde v roce 2023 k poklesu koncentrací plynných emisí (CO2, NO?, SO2) na úroveň 50 %. Dopravní zátěž ve městě se uskutečněním záměru nezvýší, jak potvrdil Bohumír Střelec, jednatel společnosti Technické služby města Přerova.

„Naším úkolem bude navrhnout nejvhodnější technologii pro vytřídění materiálově využitelných a recyklovatelných složek a přípravu TAP ze zbytkové části nerecyklovatelných vytříděných komunálních odpadů z Přerovska. Technologie by mohla a měla být společná pro více měst, tak jak je běžné například v Rakousku, Francii nebo Německu,“ uvedl Milan Chromík, ředitel skupiny Veolia Využití odpadů ČR. K projektu se budou moci přidat i další města a obce či podnikatelské subjekty, což by mohlo přinést vyšší efektivitu projektu.

Memorandum schválilo zastupitelstvo města 22. 1. 2018. Po podpisu vzniknou pracovní skupiny za účasti expertů, které budou společně hledat nejvhodnější řešení a technologie ve prospěch obyvatel regionu. Finálním výstupem bude společné stanovisko, které shrne závěry a možnosti další spolupráce mezi smluvními stranami.

Teplárna Přerov pokrývá svými dodávkami 85 % potřeb města, což odpovídá přibližně 14 500 domácnostem, dále pak zajišťuje dodávku technologické páry pro průmyslové podniky ve městě Přerově. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ