Velvyslanci EU dnes posvětili dohodu s Parlamentem k odpadovému balíčku

| autor: Aktuality CEBRE0

Velvyslanci EU dnes posvětili dohodu s Parlamentem k odpadovému balíčku

Balíček povede k větší recyklaci odpadu a přispěje k vytvoření oběhového hospodářství. Nová pravidla stanovují právně závazné cíle pro recyklaci odpadu a snížení skládkování v pevně stanovených lhůtách.

Tyto cíle zvýší podíl komunálního odpadu a odpadu z obalů, který je recyklován, se specifickými cíli pro recyklaci materiálů používaných v obalech. Pravidla také obsahují cíle pro snížení množství komunálního odpadu, který je uložen na skládku. Právní předpisy budou předloženy Evropskému parlamentu k hlasování a poté Radě k definitivnímu přijetí. V platnost vstoupí 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
KRC - partner
Nadace partnerství
Partner - SOVAK