1/2024

Velvyslanci EU dnes posvětili dohodu s Parlamentem k odpadovému balíčku

| autor: Aktuality CEBRE0

Velvyslanci EU dnes posvětili dohodu s Parlamentem k odpadovému balíčku

Balíček povede k větší recyklaci odpadu a přispěje k vytvoření oběhového hospodářství. Nová pravidla stanovují právně závazné cíle pro recyklaci odpadu a snížení skládkování v pevně stanovených lhůtách.

Tyto cíle zvýší podíl komunálního odpadu a odpadu z obalů, který je recyklován, se specifickými cíli pro recyklaci materiálů používaných v obalech. Pravidla také obsahují cíle pro snížení množství komunálního odpadu, který je uložen na skládku. Právní předpisy budou předloženy Evropskému parlamentu k hlasování a poté Radě k definitivnímu přijetí. V platnost vstoupí 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP