2/2023

Věčné město hostilo lídry digitalizace evropského průmyslu

| autor: MPO0

Věčné město hostilo lídry digitalizace evropského průmyslu

Mezi významné výzvy, kterým česká ekonomika čelí, patří digitalizace, jež ovlivňuje i sektor průmyslu. Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu v loňském roce připravilo a vláda schválila Iniciativu Průmysl 4.0.

V rámci nedávno schválené Aliance Společnost 4.0 budeme spolupracovat s dalšími ministerstvy, sociálními partnery a zástupci akademické sféry na hledání řešení, která by našim firmám a obyvatelům pomohla se na nové podmínky adaptovat.

Nejedná se ovšem o izolovanou národní problematiku, digitalizací průmyslu v celoevropském měřítku se zabývá Evropská komise.

Strategie EU pro digitalizaci průmyslu si klade za cíl zajistit, aby každý průmyslový podnik v Evropě, v kterémkoli odvětví, v kterékoli lokalitě a bez ohledu na velikost mohl v plné míře těžit z digitálních inovací k vylepšení svých produktů, zlepšovat své procesy a přizpůsobit své obchodní modely změnám, které digitalizace přináší.

Zároveň vyzývá k mnohostrannému dialogu mezi členskými státy, orgány EU i dalšími zainteresovanými stranami a výměně zkušeností při provádění opatření k digitalizaci průmyslu.

Aby tyto aktivity členským státům usnadnila, přichází nyní Evropská komise s konceptem evropské platformy národních iniciativ k digitalizaci průmyslu. Slavnostně ji představila ve čtvrtek 23. března 2017 v rámci Digitálního dne v Římě. Platforma spojuje 13 již existujících iniciativ členských států. Ty by mělo do konce roku doplnit 8 dalších, které jsou nyní v přípravě.

Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky, který se Digitálního dne účastnil, v této souvislosti mimo jiné prohlásil: „Digitalizace evropského průmyslu připomíná puzzle. Každý dílek má své místo, každá iniciativa svůj význam.

Opatření EU mají doplňovat aktivity členských států a regionů; ty zase musí spolupracovat s podnikatelskou a akademickou sférou. Tvůrci politik pak mají za úkol vytvářet příznivé rámcové podmínky. Na tomto předpokladu je založena česká Iniciativa Průmysl 4.0.“

Jelikož si je EU vědoma, že vedle výměny zkušeností je třeba aktéry čtvrté průmyslové revoluce podpořit i dalšími nástroji, plánuje Evropská komise mj. investovat z programu Horizont 2020 stovky milionů EUR do digitálních inovačních hubů a do posílení vedoucího postavení v oblasti průmyslových technologií a platforem.

Více informací o digitálním dni a digitalizaci evropského průmyslu naleznete na stránkách Evropské komise.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP