2/2023

V září nevyhověl 1 vzorek PHM

| autor: ČOI0

V září nevyhověl 1 vzorek PHM

Česká obchodní inspekce uskutečnila v měsíci září pravidelné kontroly jakosti pohonných hmot na celém území České republiky. ČOI v tomto měsíci odebrala vzorky automobilových benzínů, motorové nafty, LPG a CNG. Kontrola byla prováděná formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

Inspektoři ČOI zjistili, že z celkového počtu 216 vzorků pohonných hmot nevyhověl stanoveným jakostním požadavkům v měsíci září 2017 jeden odebraný a kontrolovaný vzorek, což představuje 0,5% nevyhovujících vzorků. Jednalo se o vzorek alternativního paliva – LPG.

Z hlediska porovnání počtů nevyhovujících vzorků PHM v měsíci září a v měsíci srpnu 2017 nebylo zaznamenáno žádné navýšení. Co se týká porovnání kvality jednotlivých druhů, tak v měsíci srpnu 2017 nevyhověl 1 vzorek benzínu a v měsíci září 2017 nevyhověl 1 vzorek LPG.

phm1.jpg

LPG pro pohon

V měsíci září 2017 bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 24 vzorků alternativního paliva – LPG pro pohon (zkapalněné uhlovodíkové plyny jako palivo pro zážehové motory). Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 kontrolovaný vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy.

Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Síra“. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 125,0 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 71,0 mg/kg).

Zbývající kontrolované a analyzované vzorky LPG pro pohon zážehových motorů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589+A1 (2012) – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 103 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 86 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

phm2.jpg

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP