Reklama

21. 12. 2016  |  Aktuality  |  Autor: MPO

V Úředním věstníku EU zveřejněno nové nařízení Komise (EU), kterým se mění příloha XVII k nařízení REACH

Změna se týká obsahu Bisfenolu A v termografickém papíru.

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění nařízením Komise EU 2016/2235 ze dne 12. 12. 2016.

Doplňuje se nová položka 66, která zní: „Bisfenol A (CAS 80-05-7; ES 201-245-8) nesmí být uváděn na trh v termografickém papíru v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,02 % hmotnostních po 2. lednu 2020.“

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Další informace:

Legislativa EU_ cs

nařízení Komise (EU) 2016/2235_cs

nařízení Komise (EU) 2016/2235_en

Úřední věstník L 255/14 ze dne 21. 09. 2016

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372