1/2024

V únoru měla ČR rekordně nízkou koncentraci karcinogenního benzo[a]pyrenu

| zdroj: ČHMÚ0

Znečištění ovzduší
zdroj: Pixabay

Benzo[a]pyren (dále jen BaP) je nejproblematičtější znečišťující látka v ČR. Je to polycyklický aromatický uhlovodík s prokazatelnými karcinogenními účinky. Roční limit je překračován v nejvyšší míře ze všech znečišťujících látek v ČR. Koncentrace BaP jsou vysoké právě v době topné sezóny, protože lokální vytápění je jeho jednoznačně nejvýznamnější zdroj.

Zásadní je kvalita kotle a jeho stáří∗. V tomto směru již MŽP dlouhodobě přispívá dotačním kotlíkovým programem. I přes tento fakt je oblast spalování pevného paliva (dřevo, uhlí) domácnostmi velmi složitá. Přenos a vyšší koncentrace této látky se místně velmi liší a zdroj může být i několik desítek kilometrů vzdálený. Za zmínku stojí i tzv. dálkový transport z okolních států, nejvýznamněji se v České republice projevuje v Moravskoslezském kraji.

V době nouzového stavu jsme často zdůrazňovali vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší. Právě meteorologické podmínky byly v únoru 2020 výjimečné (výrazně nadprůměrné teploty v kombinaci s hojnými srážkami a vysokými rychlostmi větru), velmi příznivé pro dobrou kvalitu ovzduší. Pro ilustraci potenciálního vlivu meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší jsme tedy provedli detailní analýzu koncentrací BaP z operativních dat za únor 2020.

Z výsledků je patrné, že byly koncentrace BaP na většině stanic s dostupnými daty rekordně nízké pro daný měsíc. Na některých stanicích představovaly dokonce koncentrace BaP v únoru 2020 pouze přibližně 15 % průměru 2015 - 2019.

Koncentraci BaP tedy ovlivňují především meteorologické podmínky a množství emisí. V rámci hodnocení bylo provedeno i srovnání dlouhodobého stavu a vyhodnocení potenciálních trendů. Toto hodnocení ukázalo, že v dlouhodobém hledisku je možné vidět postupný pokles koncentrací této znečišťující látky.

Tomuto napomáhají například také kotlíkové dotace MŽP. Hodnocení účinnosti těchto programů je velmi složité a za tímto účelem provádí ČHMÚ také projektová měření v malých obcích, avšak vzhledem k nutnosti dostupnosti dlouhodobějších dat, zatím nejsou k dispozici konečné závěry těchto analýz.

graf_chmu.png
Průměrné koncentrace BaP v únoru daného období na vybraných stanicích imisního monitoringu
ČHMÚ

Příloha – kompletní studie koncentrace BaP v únoru 2020

V příloze naleznete přesný popis rozptylových podmínek, které panovaly na území ČR v únoru 2020. Součástí studie je i přesný popis látky BaP, hodnoty koncentrací a limitů pro ČR či další grafy. Hodnocení je zaměřeno na únor 2020 a na dlouhodobý stav za posledních 5 a 10 let.

Zpráva:https://bit.ly/2XTWhsx

∗1 rozdíl mezi emisemi různých kotlů a paliv viz např.aplikace

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA