2/2022

V Turíně byly představeny nové přístupy k využití energie pro místní orgány i domácnosti s nízkými příjmy

| zdroj: Praha.eu0

pexels-solarimo-gmbh-4230062.jpg
zdroj: pexels

Výzkumné a pilotní projekty v oblasti komunitní obnovitelné energie v České republice, Itálii a Německu byly prezentovány na mezinárodní konferenci v Turíně ve středu 17. a ve čtvrtek 18. listopadu 2021. Evropský výzkumný projekt SCORE vypracoval řešení, jak lze dosáhnout využívání tepla v místě jejich výroby, což by přispívalo k vyšší ochraně klimatu. Do projektu je zapojeno také hlavní město Praha pod vedením Evropské univerzity Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou.

Odborníci z oblasti vědy, průmyslu, místních orgánů a politiky představili a prodiskutovali různé modely účasti ve společenstvích na mezinárodní konferenci v Turíně (Itálie) 17. a 18. listopadu 2021. Pilotní projekty hlavního města Prahy, piemontského údolí Susa (Piemont/Itálie) a Essenu (Porúří/Německo) zde byly prezentovány jako příklady ekologického řešení v této oblasti. Obdobné projekty se v současné době uskutečňují také v řadě dalších evropských měst a regionů.

V oblasti udržitelné energetiky a budov si Praha klade mj. za cíl snížení spotřeby tepla a plynu o 15 % a až 60% snížení emisí CO2 u dodávek elektřiny a tepla. Preferována je přitom výroba energie z obnovitelných zdrojů na území města. Až 23 tisíc budov proto bude osazeno solárními a kogeneračními zdroji elektřiny. Prostředkem k tomu bude také nedávno založené Pražské společenství obnovitelné energie.

„Naším cílem je, v souladu s Klimatickým plánem, zapojit Pražany, obecní i soukromé společnosti, výzkumné ústavy, univerzity a občanská sdružení do společného úsilí v oblasti klimatu,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

„Do transformace energetiky je dnes v Evropě zapojeno méně než 15 procent občanů. Urychlení transformace energetiky a posílení místní ochrany klimatu vyžaduje rychlou změnu. Výsledky našeho výzkumu a příklady z Prahy, Essenu a údolí Susa ukazují, co je třeba a jak to udělat,“ popisuje Jens Lowitzsch z Evropské univerzity Viadrina.

Revidovaná směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie (RED II) tyto projekty v oblasti energetiky občanů usnadňuje. Členské státy EU připravují zavedení směrnice do místní legislativy. Směrnice mimo jiné vymezuje práva a povinnosti pro společenství komunitní energetiky. Směrnice podporuje zapojení samospráv i domácností s nízkými příjmy do obnovitelné energetiky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia