1/2024

V Praze se představily projekty podpořené Fondem environmentální odbornosti

| autor: Tisková zpráva MŽP0

V Praze se představily projekty podpořené Fondem environmentální odbornosti

Jako příklady dobré praxe byly prezentovány mimo jiných projekty města Litoměřice - Ready 21 – Udržitelný rozvoj, Energetika, Místní Agenda & Doprava ke zlepšení zapojení občanů do řízení města s příspěvkem 2,2 milionů korun; Národní sítě Zdravých měst - Udržitelné město.cz: Galerie témat udržitelného rozvoje pro odborníky i veřejnost s návrhy témat ke zlepšení městského životního prostředí za spolupráce obyvatel a vedení měst s příspěvkem 1,9 miliónu korun; města Prachatice - Bioodpad řešíme společně ke zlepšení třídění odpadů a ke snížení množství biologického odpadu v komunálním odpadu s příspěvkem 0,78 milionů korun nebo města Chrudimi - Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi pro zkvalitnění řízení a zvýšení spolupráce s veřejností s příspěvkem 2,6 milionů korun.

„Realizace prvních projektů byla zahájena začátkem roku 2012, poslední projekty pak byly ukončeny na podzim roku 2016,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski. A pokračuje: „Zprostředkovatelem fondu bylo Ministerstvo životního prostředí ČR. Aktivity i cíle projektů se týkaly širokého spektra oblastí, které souvisí s environmentální tématikou a udržitelným rozvojem.

Kromě Místní Agendy 21 šlo o oblast hospodaření s vodou, odpadový management, ochranu mokřadních ploch nebo hospodaření s energiemi. Díky působení FEO v České republice došlo ke zvýšení kapacit státní správy ve vybraných oblastech životního prostředí, k rozšíření zkušeností a znalostí českých environmentálních organizací a k využití nových metod propagace ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.“

Fond environmentální odbornosti byl součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, který vycházel z tzv. Švýcarského Příspěvku (Swiss Contribution), grantu Švýcarska podporujícího záměr Evropské unie snížit hospodářské a sociální rozdíly v nových členských zemích.

Švýcarský Příspěvek vycházel z Memoranda o porozumění mezi EU a Švýcarskem z roku 2006 a formou bilaterálních dohod poskytl granty ve výši 1,302 mld. CHF pro 13 nových členských států, které vstoupily do Evropské unie po 1. květnu 2004. V ČR tento Program ukončila 3. května závěrečná konference v Ostravě.

Poznámka:

Místní Agenda 21 /MA 21/ je dobrovolný nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní nebo regionální úrovni. MA 21 znamená systémový přístup k řízení obce, města, mikroregionu nebo kraje.

Součástmi Místní Agendy 21 jsou mimo jiné strategické plánování a řízení, zapojení laické i odborné veřejnosti do plánování a rozhodování. To se týká například životního prostředí, ekonomiky a místního podnikání, dopravy, vzdělávání a výchovy, zdraví, energetiky, odpadového hospodářství nebo územního rozvoje.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP