1/2024

V plastikařině si nerozumíme, je třeba si srovnat pojmy

| autor: ING. František Vörös – konzultant0

V plastikařině si nerozumíme, je třeba si srovnat pojmy

V prvé řadě by měl být jednoznačně definován pojem „plast“. Dle učebnic by se mělo jednat o syntetické makromolekulární produkty, vyrobené z monomerů, s charakteristickými vlastnostmi termoplastů, elastomerů a termosetů. K diskuzi dávám, zda se bude započítávat i přírodní kaučuk, který se používá v gumárenství.

Evropská asociace více než stovky výrobců plastů – Plastics Europe zpracovává každoročně údaje o výrobě a spotřebě plastů jak globálně, tak po kontinentech. Do dat zahrnuje panenské termoplasty, elastomery, termosety, polymerní adheziva, nátěrové hmoty a tmely. Z vláken pouze polypropylenová, chybí vlákna z polyetylentereftalátů, polyamidů a polyakrylátů, která se aplikují v textilu a kobercích.  Sumární data Plastics Europe za roky 2015-2019 jsou následující:

Rok                                                 2015     2016     2017     2018     2019

Globální výroba v mil. tun              322       335       348        359       368

Výroba v Evropě v mil. tun              58         60         64          62         60

V roce 2017 publikoval v časopise Science Advances, č.3, tým Rolanda Geyera článek o výrobě, použití a osudu vyrobených plastů. Do množství vyrobených plastů zahrnuli i aditiva, která přimíchávají kompoundeři k modifikaci vlastností panenských plastů v průměrném množství 7 %. Jedná se o barviva, antistatika, změkčovadla, plniva, retardéry hoření aj. V Evropě pracuje od roku 2001 asociace European Masterbatchers and Compounders. Dále připočetli syntetická vlákna. Nezapočítali 4 mil. tun bioplastů. Za rok 2015 dospěli k vyšším číslům o výrobě než Plastics Europe, když uvádějí 380 mil. tun a od roku 1950 celkem 8 300 mil. tun.

Německá agentura Conversio uvádí ve studii „Global Plastics Flow“ produkci plastů v roce 2018 ve výši 360 mil. tun primárních plastů, při zpracování tohoto množství bylo přidáno i 30 mil. tun regranulátů.

Agentura McKinsey publikovala v září 2018 studii „No time to waste what plastics could offer“, ve které uvádí celosvětovou spotřebu plastů v roce 2016 ve výši 330 mil. tun.

Pro zajímavost uvádím, údaje o PET, kterého se dle výše uvedených statistik vyrábí 10 % z celkové výroby plastů. Souhrnné informace o komoditě PET za rok 2018 byly publikovány na www.demento.eu. Bylo vyrobeno 72 mil. tun PET, přičemž většina - 48 mil. tun - byla aplikována ve formě vláken a toto množství nefiguruje ve statistikách Plastics Europe. Z hlediska výskytu PET odpadů uvádí společnost DEMETO výskyt 33 mil. tun z textilu a 23 mil. tun z obalů. Na skládkách nebo ve spalovnách skončí většina PET odpadů, mechanicky se recykluje 0,1 mil. tun z textilu a 9 mil. tun z obalů. Podle údajů www.forum-pet.de se z depozitního systému na PET lahve recykluje zpět na nové lahve pouze 32,1 % vrácených lahví, 29,4 % se aplikuje na textilní vlákna, 27,3 % na folie, 11,2 % na ostatní.

V roce 2016 zveřejnila na Ekonomické fóru v Davosu Ellen MacArthur Foundation analýzu ohledně výskytu platů v mořích, z níž vyplynulo, že pokud se nebude nic dělat, pak v roce 2050 bude v oceánech více plastů než ryb. Společně s Universitami z Leedsu a Oxfordu iniciovali vypracování studie  organizacemi Pew Charitable Truts a Systematiq. Dne 23.7.2020 byla vydána 152-stránková studie „Breaking the plastic Wave“. Ve svých analýzách, zaměřených primárně na výskyt plastů v oceánech, se věnovali pevným plastům z komunálních odpadů, jako jsou obaly, hračky, pleny, předměty denní potřeby, jako zubní kartáčky apod. Uvádějí, že se jedná o dvě třetiny spotřeby plastů – za rok 2016 uvedli 220 mil. tun a do roku 2040 by se toto množství mělo zvýšit na 430 mil. tun. Plasty, aplikované ve stavebnictví, automobilech, elektronice a textilech neanalyzovali. Výsledky a doporučení ke snížení plastových odpadů uvedu v pokračování.

Společnosti, které vyrábějí primární plasty, si jsou vědomi své zodpovědnosti za komoditu. Závazky k udržitelnost jsou začleněny do firemní kultury. Kromě každoroční zprávy o hospodaření zveřejňuji samostatnou zprávu o plnění cílů v udržitelnost. Jako příklad uvádím výrobce PS plastů společnost Trinseo, která začátkem tohoto měsíce zveřejnila svých 15 dlouhodobých cílů udržitelnosti do roku 2030. Mimo jiné se zavázala zajistit nulové ztráty granulovaných plastů při manipulaci při výrobě a transportu k zákazníkům, dále zvýšit do roku 2030 podíl plastů s udržitelnou výhodou na 40 %.

Pozn. autora: Článek volně navazuje na starší články „Ach ty statistiky: Produkce a odpady z plastů“, „Toky plastových odpadů“ a novější, zatím třídílný seriál Martiny Jandusové „Mýty o odpadech“

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP