Reklama

27. 6. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: odbor ekologie MPO

Už máme nová kritéria pro endokrinní disruptory v oblasti pesticidů a biocidů

Evropská komise předložila vědecká kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů v oblasti působnosti přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků.

EK vydala dne 15. června 2016 sdělení (COM(2016) 350 final) pro EP a Radu o endokrinních disruptorech včetně samostatných návrhů legislativních opatření, která upřesňují vědecká kritéria pro endokrinní disruptory v kontextu legislativy EU pro přípravky na ochranu rostlin a biocidní přípravky. Součástí balíčku dokumentů je také zpráva o posouzení dopadů.

Evropská komise navrhuje Radě a Evropskému parlamentu přijetí vědeckých kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů a schválení definice podle WHO (World Health Organisation‘s) ve formě dvou návrhů legislativních opatření:

jeden akt v přenesené pravomoci obsahující kritéria pro chemické látky spadající do oblasti působnosti nařízení o biocidních přípravcích (nařízení EP a Rady (ES) č. 528/2012), a dále

nařízení Komise, které obsahuje kritéria platná pro chemické látky spadající do oblasti působnosti nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009) a které bude muset být přijato regulativním postupem s ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372