1/2024

Úroveň textilu, který lidé nosí do kontejnerů, je čím dál horší

| autor: Martina Jandusova1

800px-Turnov,_kontejnery_na_textil.jpg
zdroj: wikimedia.org

Již brzy přijde čas, kdy se Česko bude muset zabývat povinným tříděním textilního odpadu. Co to bude pro nás znamenat? Dočkáme se rozběhnutí recyklace textilu ? I na toto jsme se zeptali Asociace recyklace použitého textilu, z. s. (ARETEX).

Jak proměnila koronavirová pandemie sběr a recyklaci textilu?

Pandemie způsobila zhoršení kvality sbíraného materiálu. Lidé méně nakupují nové oblečení, déle používají stávající šatstvo a do kontejnerů dávají velmi nekvalitní materiál a pozůstalosti, případně materiál, který je výsledkem "velkých" úklidových akcí ve sklepích a na půdách", na které díky pandemii zbývá lidem dost času. Přibývá také materiálu, který vůbec do kontejnerů na textil nepatří, například matrace apod. To zvyšuje náklady na svoz a další využití textilu, neboť takovýto materiál musíme vyvážet na skládku či do spalovny.

Od roku 2025 čeká Českou republiku povinné třídění textilního odpadu. Co to bude znamenat pro subjekty, kterých se to týká?

Připravovaná změna se bude týkat skoro všech. Na jedné straně to budou obce, které nebudou mít adekvátní partnery z řad zpracovatelů, protože celá řada obcí se danou problematikou vůbec nezabývá a tak pro ně bude jedinou možností využít velkých společností zabývajících se svozem komunálního odpadu, které ovšem budou mít poměrně velkou sílu ve vyjednávání o ceně. Dá se předpokládat, že velké odpadářské firmy se už na nadcházející stav připravují. Malé obce, které jsou mimo svozové trasy velkých firem, budou patrně platit daleko více. Není pak také jasné, jak bude zajištěno, aby odpadářské firmy skutečně zajistily další využití a recyklaci a aby textil nekončil rovnou na skládce.

Dalším subjektem jsou samotní občané, pro které bude muset být zajištěn systém sběru použitého textilu a to tak, aby byl dostupný a neznamenalo to pro ně neúměrnou zátěž, neboť to by výrazně snížilo jejich ochotu se tříděním textilního materiálu zabývat a použitý textil by pak mohl končit v komunálním odpadu.

Textilní odpad není komoditou, jejíž recyklace by se zatím finančně vyplácela. Co povinné třídění udělá s trhem? Kde je reálné, že tyto odpady budou končit?

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Především MŽP a politické strany by se měly zasadit o to, aby velké odpadářské firmy nebyly v pozici diktátora cen. Zpracování odpadu a recyklace je záležitostí celé společnosti a i zisk podnikatelů v odpadech by měl být úměrný. Že to tak není ví i sami odpadáři a sami poukazují na jisté nevyváženosti zapříčiněné neodpovídající legislativou. Pokud se tak nestane, nemůžeme čekat od společnosti a jak bylo zmíněno v článku zejména malých obcí, že budou hledat jinou, alternativní cestu, jak se zbavit odpadů.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP