1/2024

Unipetrol v loňském roce investoval na ochranu životního prostředí bezmála 2 miliardy korun

| autor: Unipetrol0

Unipetrol v loňském roce investoval na ochranu životního prostředí bezmála 2 miliardy korun

V roce 2018 vynaložila na investiční a provozní náklady spojené s ochranou životního prostředí částku 1,87 miliardy korun, což je nejvíce v historii. Za posledních pět let tato částka dosáhla 6,7 miliardy korun.

„Během 15 let jsme snížili množství emitovaných znečišťujících látek o více než 95 %, instalovali jsme řadu technologií zachycujících a likvidujících tyto látky a odstavili jsme některá starší výrobní zařízení,“ upřesňuje Pavel Sláma, ředitel jednotky EKO společnosti Unipetrol.

Celkové náklady na ochranu životního prostředí v roce 2018 za celou skupinu Unipetrol dosáhly 1,87 miliardy korun a zahrnovaly environmentální investiční a provozní náklady, náklady na sanaci starých ekologických škod, poplatky za znečišťování ovzduší a za vypouštění odpadních vod, za ukládání odpadů na skládkách, tvorbu rezervy na rekultivaci skládek a náhrady za imisní škody na lesích.

Investiční náklady na ochranu životního prostředí v roce 2018 dosáhly 718 milionů korun, což je čtyřnásobek částky za rok 2017. Mezi nejdůležitější události z hlediska ochrany životního prostředí patří především výstavba nové kotelny etylenové jednotky v chemickém závodě v Litvínově, instalace technologií pro snižování emisí oxidů dusíku a oxidů síry na teplárně T700 v Litvínově, instalace technologie pro snížení vanadu v odpadních vodách tamtéž a výstavba nového energetického centra v Neratovicích. „Obě naše rafinérie v Litvínově i v Kralupech jsou provozovány v souladu s požadavky BAT, tedy podle nejlepších dostupných technik,“ upřesňuje Pavel Sláma.

Unipetrol aktivně spolupracuje i se státní správou. V loňském roce se například zapojil prostřednictvím technické pracovní skupiny zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR do příprav BREF dokumentu týkajícího se nejlepších dostupných technik v oblasti čištění odpadních plynů z chemického průmyslu.

Vedle ochrany životního prostředí Unipetrol věnuje velkou pozornost také podpoře životního prostředí. Společně se sdružením ALKA Wildlife pečuje o sokoly stěhovavé, kteří hnízdí v areálech výrobních závodů v Litvínově, Kralupech a Neratovicích. Od roku 2011 se vylíhlo již 25 sokolích mláďat. Letos se vylíhla mláďata v Litvínově a v Neratovicích. 

Ve spolupráci s Českým rybářským svazem Unipetrol pravidelně dvakrát ročně vysazuje ryby do řeky Bíliny a Labe. Od roku 2010 bylo vysazeno více než sedm tun ryb v celkové hodnotě 650 tisíc korun. 

V neposlední řadě je třeba zmínit také chov včel v areálu neratovické Spolany. Včelám medonosným se v místech původní výroby čokolády a sacharinu daří a jejich chov se během jednoho roku rozrostl z původních tří na pět včelstev. Na konci června došlo ke druhému stáčení medu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling