2/2023

Unijní seznam invazních nepůvodních druhů se rozšířil o 12 nových druhů

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Unijní seznam invazních nepůvodních druhů se rozšířil o 12 nových druhů

Vloni přijatý seznam se nyní doplňuje o 12 dalších invazních nepůvodních druhů. Konkrétně byly na seznam zařazeny:

 1. husice nilská (Alopochen egyptiacus)
 2. plevuňka Alternanthera philoxeroides
 3. klejicha hédvábná (Asclepias syriaca)
 4. vodní mor kanadský (Elodea nuttallii)
 5. barota chilská (Gunnera tinctoria)
 6. bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)
 7. netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera)
 8. lipnice Microstegium vimineum
 9. stolístek různolistý (Myriophyllum heterophyllum)
 10. psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)
 11. ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)
 12. dochan setý (Pennisetum Setaceum)

Z pohledu ČR je významné doplnění zejména u nás rozšířených invazních rostlin bolševníku velkolepého a netýkavky žlaznaté nebo psíka mývalovitého. Oba tyto invazní druhy působí v ČR značné problémy.

Na nepůvodní druhy s významným dopadem na EU zařazené v platném unijním seznamu se vztahují omezení daná přímo Nařízením EP a Rady č. 1143/2014. To znamená, že se nesmějí kromě jiného záměrně přivážet na území EU, a to včetně převozu přes toto území pod celním dohledem, držet, chovat, přepravovat do, z nebo v rámci EU, dále uvádět na trh nebo uvolňovat do životního prostředí.

Proto komunikaci nařízení vede aktuálně zejména Celní a veterinární správa, které mají pod dohledem právě dovoz a vývoz těchto druhů z a do ČR. Běžných uživatelů a chovatelů se zatím týká především zákaz záměrného rozšiřování, resp. "uvolňování do životního prostředí". Druhy uvedené na unijním seznamu by hospodáři neměli na svých pozemcích vysazovat atp.

Vhodné je pokud v rámci běžné péče o pozemky zajistí i případné omezení jejich šíření - v případě bolševníku velkolepého a netýkavky žlaznaté je například jejich omezování již součástí podmínek poskytovaných zemědělských dotací v rámci takzvaných kontrol podmíněnosti. Podpora opatření k omezování invazních druhů je také součástí Operačního programu Životní prostředí.

Pro chovatele a obchodníky platí zákazy dovozu a prodeje, držení, chovu či pěstování. Na nekomerční chovatele živočichů se dle nařízení vztahuje přechodné ustanovení umožňující ponechat si chované jedince po dobu jejich života (pokud bude zamezeno jejich úniku a dalšímu rozmnožování).

Přestože je nařízení tzv. přímo platný předpis EU, je nezbytné pro aplikaci, kontrolu a funkčnost nařízení u nás přijmout nutné úpravy naší legislativy.

MŽP tyto úpravy aktuálně připravuje a projednává s MZe a zájmovými skupinami. Projednaný návrh by pak měl být podle Plánu legislativních prací předložen vládě do konce tohoto roku. Do doby zajištění těchto legislativních úprav bude probíhat především kontrola dovozu druhů zařazených na unijní seznam, která je umožněna přímo celními a veterinárními předpisy více zde.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP