2/2023

Ukázka z dobré praxe aneb tomu se říká stoprocentní recyklace!

| autor: Pavel Mohrmann0

Ukázka z dobré praxe aneb tomu se říká stoprocentní recyklace!

Lahve z Evropy

Firma Linde Vítkovice a. s. se zaměřuje na likvidace starých acetylenových lahví. Tyto lahve se dováží z celé Evropy, a pokud by nebyla lodní přeprava nebezpečného odpadu tak náročná, určitě by se daly tyto staré lahve dovážet z celého světa. 

To je ale zatím otázka budoucnosti. Na dvoře ústeckého Linde Vítkovice se soustředí zatím tedy lahve pouze z Evropy.

Acetylen je oproti jiným plynům problematičtější v uchovávání či uskladňování. Nesmí být v lahvích pod tlakem. 

Skladování kyslíku či dusíku se děje v lahvích pod tlakem až 300 barů. Acetylen se vznítí při tlaku již nad 20 barů. Proto se skladovací lahve plní porézní hmotou, která je napuštěna acetonem. Ten na sebe dokáže acetylen chemicky navázat, a tím je tato látka v lahvi bezpečně uskladněna. 

Do 50 litrové lahve naplněné porézní hmotou se vejde zhruba 10 kg acetylenu, který je schopen bezproblémové přepravy.

Odstranění acetonu

Lahev, lépe řečeno porézní hmota s acetonem uvnitř, má životnost zhruba 20 let. Pak už ztrácí schopnost acetylen absorbovat a je třeba ji zlikvidovat. 

Proces likvidace začíná tím, že se případný zbytkový acetylen odvětrá. Následně se lahve mezi sebou propojí v počtu, který je vhodný pro velikost lázně s vodou o teplotě 85 °C. 

V lázni se lahve zahřejí. Bod odparu acetonu je 51 °C, takže se odpařený aceton jímá, následně zchladí, zkapalní a putuje do zásobníků.

V tuto chvíli je třeba říci, že aceton v zásobnících není odpadem. Firma SITA CZ, a.s. vysloužilý aceton čerpá do svých cisteren, vozí ho k destilaci a vyčištění a po procesu ho v čistotě min. 99,5 % vrací do výroby nových acetylenových lahví.

Nic nezůstane bez využití

Porézní hmota ale v lahvích zůstává dál. Tato hmota je směsí vápna a písku a velice se podobá vápenci, což je struskotvorný materiál, který je součástí vkládky do vysokých pecí při výrobě oceli. 

Obal, tedy samotná láhev, je ocel. Takže další postup se sám o sobě nabízí. Lahve se znehodnotí propálením pláště a odvezou se do VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY GROUP.

Ve vysokých pecích této ostravské železárny se staré lahve i s porézní hmotou přidávají k železné rudě a z vyrobené oceli vznikají nové lahve, které se pak opět přepraví do Linde Vítkovice v Ústí. 

Zde se naplní novou porézní hmotou a po dokonalém vyschnutí se napustí recyklovaným acetonem ze SITA CZ, a.s. Jde tedy o téměř dokonalou recyklaci.

Zadarmo to není

Firma Linde Vítkovice spolupracuje s velkými a významnými evropskými společnostmi. Nabízí likvidaci starých lahví a dodává nové. Zároveň se pokouší o nové trhy, hlavně na východě Evropy. Tam je obrovské množství starých lahví k dispozici. 

Celý proces ale není zadarmo. Je energeticky náročný a stojí nemalé peníze. Lahve se zahřívají na ne zcela bezvýznamnou teplotu a ve vanách jsou 24 hodin. Západní a střední Evropa je již ekologicky uvědomělá, jinde není situace tak jednoduchá.

„Ve státech východní Evropy (Ukrajina, Rusko, Bělorusko atd.) je situace složitější, protože by byli nejraději, kdyby měli celý proces likvidace starých lahví zadarmo. Ideální by bylo, kdybychom jim platili za odběr jako výkup šrotu. 

V těchto státech existují firmy, které nám tvrdí, že za to dostávají peníze, protože se jedná o železo, ale netuším, jak to likvidují, a ani nechci vědět, zda je to ekologické či ne,“ vysvětluje ředitel provozu Preparace Ústí nad Labem.

Dodavatelé se přesvědčují o správnosti likvidace

V současné době navazuje Linde spolupráci s firmami v Polsku. Jedná se vždy o velké nadnárodní společnosti. Ty ekologicky uvažují a jsou ochotny za tuto službu zaplatit. 

Likvidace lahví je bezpečná, opatřená certifikáty a vším potřebným. Linde Vítkovice je pravidelně auditováno ekologickými odděleními těchto firem. 

„Ubezpečují se, že to děláme tak, jak si představují, že jednáme v souladu s dobrými mravy,“ přibližuje ředitel Batěk a dodává: „Procházíme pravidelně auditem a o tuto službu je skutečně čím dál větší zájem. Každý rok poptávka stoupá a pomalu se dostáváme na naši technickou kapacitu. Bude to sice ještě pár let trvat, ale celý proces je funkční. Nejsme ničím dotováni. Fungujeme na základě trhu, službu si platí firmy.“

Obchodní partneři Linde Vítkovice jsou většinou firmy prodávající acetylen. Když prodanou lahev zákazník vyprázdní, tyto firmy ji podrobí kontrolnímu procesu. Pokud se zjistí, že je nevyhovující a tedy určená k likvidaci, dá se stranou. 

Seskupí se jich rozumný počet, sepíše se s firmou Linde Vítkovice smlouva, a lahve pak putují do Ústí nad Labem, kde se zlikvidují. Zpravidla se jedná o prázdné lahve, ve kterých je již jen aceton. Ten zůstává po celou dobu životnosti lahve. 

„Troufám si říct, že jsme schopní odstranit ze staré lahve více než 95 % acetonu. Je možné, že v pórech zůstanou uzavřené zbytečky, ale jen zanedbatelné množství. Roční produkce recyklovatelného acetonu se pohybuje kolem 150 až 200 tun,“ říká ředitel Batěk.

Úřady kontrolují také

Firma Linde Vítkovice je pod dohledem Krajského úřadu. Dohled nad působením produkce na životní prostředí má také Česká inspekce životního prostředí, která provádí nepravidelné kontroly. 

Je totiž nutné, aby všichni zúčastnění, nejen Linde Vítkovice, měli všechna potřebná povolení v pořádku. Doprava je administrativně náročná. Nefunkční a staré lahve jsou nebezpečný odpad a příslušné státní úřady zemí, přes které tento odpad putuje, jim musí dát povolení. 

Je nutné předem stanovit a nechat schválit trasu a všechny doklady mít vyřízené před zahájením přepravy. Všechny tyto dokumenty naše i našich dodavatelů musí být k dispozici při kontrole ČIŽP.

„Pokud je odpad z Německa, je to relativně jednoduché. Stačí německé povolení a naše. Ovšem pokud se odpad převáží ze Španělska přes několik zemí, musí být povolení z každé země, že nebezpečný materiál se může přes jejich území převézt. Musí se určit přesná trasa, jenž se musí dodržet a kterou všechny příslušné úřady schválí,“ uzavírá David Batěk.


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP