1/2024

Trenčianské Teplice hostí 4. setkání československých odborníků na životní prostředí

| autor: Martina Jandusová0

Trenčianské Teplice hostí 4. setkání československých odborníků na životní prostředí

4. ročník konference otevřel státní tajemník slovenského Ministerstva životního prostředí, Boris Susko, který předcházející ročníky konference ohodnotil jako širokospektrální. „Specifikem této konference je její zaměření, protože se nesoustřeďuje jen na jednu činnost, ale na několik oblastí,“ řekl Boris Susko. Poté shrnul aktuální situaci v oblasti životního prostředí na Slovensku.

Upozornil na návrh nového zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, který prošel interním připomínkovým řízením a v tuto chvíli se připravuje na předložení do MPK. „Ministerstvo se snažilo do něj promítnout moderní pohled,“ uvedl státní tajemník. 28. května skončilo mezirezortní připomínkové řízení k zákonu o odpadech, ke kterému ministerstvo obdrželo přes 700 připomínek. „V oblasti odpadového hospodářství se nenudíme a za cíl jsme si dali vyhodnocení všech připomínek,“ podotkl tajemník.

Situaci v ochraně ovzduší označil za stejnou jako v ostatních členských státech Evropské unie. „Výsledky monitorování ovzduší ukazují, že jsou stále problémy v dodržování limitních hodnot,“ vysvětlil Boris Susko a dodal: „Připravujeme strategii a i do budoucna budeme usilovat o zlepšení kvality ovzduší na Slovensku.“

Odpadní blok zahájila Janette Smažáková z legislativního odboru MŽP SR přednáškou o odpadovém zákoně a ani ona nemohla nezmínit připravovanou novelu. „Zákon o nakládání s odpady, který je účinný od roku 2016, byl již 8 krát novelizován a nyní se připravuje 9. mezirezortní novela,“ uvedla Janette Smažáková.

Ve své přednášce se zaměřila především na problematická místa v zákoně. Zmínila například oblast rozšířené zodpovědnosti výrobců, kde budou nově koordinační centra vytvářet dohled a pravděpodobně nahradí v této oblasti samotné ministerstvo. Nebo zodpovědnost za nezákonně umístěný odpad či recyklaci lodí. „Ačkoliv Slovensko nemá žádnou loď, která by plula pod naší vlajkou, museli jsme implementovat evropské předpisy,“ vysvětlila Smažáková.

Další přednášky z konference vám přineseme v samostatných článcích.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ