1/2024

Tesco je v předvoji boje s potravinovým odpadem

| autor: Štěpán Vaškevič0

Tesco je v předvoji boje s potravinovým odpadem

Tento krok je založen na závazku společnosti Tesco k transparentnosti vzniku potravinového odpadu a má zásadní význam pro strategii, jejíž součástí je využívat tyto údaje k řešení problému plýtvání potravinami kdekoliv je třeba.

Tesco se zavázalo společně se svými 24 největšími dodavateli potravin, jejichž podíl na prodejích činí přes 17 miliard liber, že do roku 2030 sníží množství svého potravinového odpadu o polovinu, zveřejní pro své dodavatele údaje o potravinovém odpadu během 12 měsíců a podnikne významné kroky ke snížení množství potravinového odpadu v dodavatelském řetězci i v domácnostech zákazníků.

Generální ředitel Tesco Group Dave Lewis vystoupil v New Yorku na setkání Champions 12.3, jejichž cílem je splnit cíl udržitelného rozvoje OSN, a to globálně snížit potravinový odpad na polovinu do roku 2030.

Ve svém projevu pan Lewis uvedl: „Dosáhlo se značného pokroku, ale pravda je, že potřebujeme mnoho dalších společností, zemí nebo měst, které se zavážou snížit do roku 2030 plýtvání s potravinami na polovinu, měřit a zveřejňovat své údaje a zabývat se problémem, který plýtvání potravinami je.“

Zcela zřejmě se strategie Tesco mění a stává se tak adekvátně ambiciozní v souladu s cíli pro snižování potravinového odpadu. Jaký je názor potravinových bank, které s ním úzce spolupracují?

Věra Doušová, ředitelka České federace potravinových bank: “Tesco již téměř 5 let spolupracuje s naší PB a to nejen tím, že nám darují potraviny, ale také se aktivně podílejí na všech našich aktivitách zaměřených na snižování potravinového odpadu. Po celé období spolupráce Tesco zvyšuje aktivity směřující ke snižování potravinových odpadů a to velmi úspěšně.

Je to jediný z řetězců v ČR, který bychom mohli označit v tomto směru za společensky zodpovědnou firmu, která nedbá jen o vlastní zisk, ale i o snižování škodlivého vlivu potravinových odpadů na životní prostředí.

Tesco nám denně dodává čerstvé ovoce, zeleninu, pečivo (potraviny, které dle výzkumů nejčastěji končí v odpadech) a pravidelně i další sortiment. Organizuje semináře, konference na téma plýtvání potravinami, staví se k této problematice aktivně a zodpovědně.”

Veronika Láchová, ředitelka potravinové banky České Budějovice: “Společnost TESCO ČR je pro potravinové banky v České Republice klíčovým partnerem. Uvádí do praxe centrálně podpořenou (a to nejen na české úrovni) společenskou odpovědnost firem. Na příkladě jednání Tesco se postupně přidávají i další řetězce.

Tesco jako první začalo darovat čerstvé ovoce a zeleninu, což jsou komodity vysoce nedostatkové a přitom velice důležité zejména pro lidi v ekonomické nouzi. Stejně tak darování pečiva, které se stále více rozvíjí v dalších obchodech, začalo právě v Tesco. Přitom právě čerstvé potraviny tvoří největší část potravinového odpadu, který produkují prodejní řetězce. 

Společně s Tesco jsme postupně nacházeli cestu, jak nastavit naši vzájemnou spolupráci, a dnes již v našich stopách jdou i další řetězce. Nelze opomenout ani velké množství „podpůrných akcí“, díky nimž máme možnost získat od firmy Tesco a jejích dodavatelů i finanční podporu na zlepšení distribuce a zachování kvality darovaných potravin.Darování potravin nemá v ČR dlouhou tradici a už vůbec ne darování potravin pro lidskou spotřebu.

Teprve v posledních letech si část veřejnosti začala uvědomovat, jakou hodnotu má potravina a jak je její hodnota snížena pokud se stává např. krmivem nebo palivem.

Stále si však ještě mnoho lidí neuvědomuje, kolik energie, práce a zdrojů stojí za každým kusem potravin, který je vyhozen, a už vůbec si neuvědomují, jak moc může darování potravin pomoci. Na základě této obecné neuvědomělosti jednali i řetězce – a nelze se tomu divit. Hlavním účelem obchodů je prodávat a nikoliv dávat

Díky změnám ve vnímání zákazníků si naštěstí i mnozí obchodníci začínají uvědomovat, že zákazník už není motivován jen nízkou cenou. Převedení společenské odpovědnosti v naší společnosti je nyní trendem a my doufáme, že dlouhodobým.

K Tesco se postupně přidávají další řetězce, které (ať už ze zákonné povinnosti, která pro ně vyplyne po 1. lednu 2018 anebo dobrovolně) darují velké množství potravin.

Je dobré to přijmout tak, že v tomto už není primární byznys, ale již tolikrát avizovaná „společenská odpovědnost“. Věřím tomu, že závazek Tesco bude pro mnohé velmi inspirativní a chtěla bych zažít dobu, až se řetězce budou předhánět v tom, kdo má méně odpadové tuny na tunu prodaných potravin.”

Investovat do snížení potravinového odpadu se vyplatí

V březnu 2017 vydala organizace Champions 12.3 zprávu, která se věnuje boji proti plýtvání potravinami firmami. Na základě analýzy 1200 poboček patřících sedmi stům společnostem v 17 zemích (zahrnujících výrobu, maloobchod, pohostinství) bylo zjištěno, že téměř vždy, když společnosti investovaly do omezení plýtvání potravin, byla návratnost byla prokazatelná.

Proč data o potravinovém odpadu jsou tak důležitá a jak hodnotit takový krok Tesco?

Odpovídá Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky: „TESCO se těmito kroky řadí mezi lídry v boji proti plýtvání potravin. Zveřejnění dat o plýtvání je prvním a klíčovým krokem pro nastavení systému prevence vzniku odpadů a smysluplného nakládání s již vzniklými přebytky.

Spolupráce s potravinovými bankami je chvályhodná. Jen teď je třeba zahájit kvalitní spolupráci i s odpadovými firmami, které skutečně zajistí, že dále nekonzumovatelné potraviny budou končit na kompostárnách a v bioplynových stanicích a ne na skládkách, jak se tomu často děje v současnosti.

Naše zemědělská půda volá po živinách a právě problém sucha je další neopomenutelnou souvislostí, které teď musíme věnovat pozornost. Zrecyklované potravinové odpady se ve formě kompostu musí navracet zpět do půdy a to co nejrychleji.“

Zdroj: Tesco Czech

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling