2/2023

Teplárna získala pro ZEVO v Mařaticích kladné stanovisko v procesu EIA

| zdroj: Uherské Hradiště0

7701
zdroj: mesto-uh.cz

Společnost CTZ, s.r.o., získala po třech letech od rozhodnutí postavit v areálu teplárny zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) první správní rozhodnutí. Krajský úřad Zlínského kraje jí udělil kladné stanovisko v procesu posuzování vlivu zařízení na životní prostředí (EIA).

„Z pohledu města a občanů to považuji za důležité rozhodnutí. Potvrzuje, že provoz ZEVO nebude mít negativní vliv na přírodu a zdraví lidí, a zároveň stanovuje přísné podmínky, které musí teplárna dodržet,“ řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Podle jednatele společnosti CTZ Kamila Ondry je těchto podmínek sedmnáct. Osm se týká přípravy výstavby ZEVO, šest samotného průběhu výstavby a tři provozu zařízení. Všechny směřují k předcházení a eliminaci potencionálních negativních vlivů na životní prostředí. Jde například o minimalizaci škodlivých emisí, hluku a prašnosti nebo o požadavek, aby výsledky kontinuálního měření emisí při provozu byly on-line dostupné veřejnosti.

Dalšími správními řízeními, kterými musí teplárna projít, bude spojené územní a stavební řízení a získání integrovaného povolení (IPPC) k provozu ZEVO. V rámci tohoto povolení bude posuzováno, zda projekt ZEVO odpovídá všem požadavkům na využití nejlepších dostupných technologií (BAT). K získání tohoto povolení nad rámec zákonných požadavků se teplárna zavázala v návaznosti na diskusi s veřejností.

Podle harmonogramu modernizace má teplárna Mařatice ukončit spalování uhelného hruboprachu a přejít na spalování plynu v letošním roce. Zařízení na energetické využití odpadů chce společnost CTZ uvést do provozu v roce 2028, tedy o dva roky dříve, než vstoupí v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP