1/2024

Temelín je plnoletý

| autor: TZ ČEZ0

Temelín je plnoletý

Během deseti dní v závěru roku 2000 pak temelínský první blok vyrobil 2 307 megawatthodin (MWh) elektřiny. Aktuálně je výkonem 2x 1082 MWe největším českým zdrojem, který spolu s elektrárnou Dukovany se výraznou měrou podílí na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ.

Ročně se jen díky Temelínu do ovzduší nemusí vypustit přibližně 12 miliónů tun CO2. Navíc v polovině týden počtvrté v historii pokořil „magickou“ roční výrobní hranici 15 TWh.

V nadsázce lze říci, že elektrárna se 21. prosince stane plnoletou. „Plnoletost pro elektrárnu neznamená tolik, jako pro člověka. Elektrárna musí být ve smyslu odpovědnosti za bezpečnost plnoletá od zahájení provozu. Pro nás bude klíčový dvacátý rok a obnova povolení k provozu,“ zdůraznil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Na obnovu povolení k provozu se jihočeská elektrárna připravuje už několik let. „Obnovit povolení k provozu znamená předložit jadernému dozoru dvacet průkazů. Nejdůležitější jsou o stavu zařízení a personálu. Mimo tyto průkazy musíme udělat periodické hodnocení bezpečnosti elektrárny za uplynulých deset let,“ vysvětlil Kruml.

Žádnou velkou oslavu energetici neplánují. Výročí si připomenou uvnitř elektrárny dortem a pozorností pro zaměstnance.

Během 18 let Temelín vyrobil 222,7 miliónů megawatt hodin elektřiny. To by vystačilo celé České republice na téměř čtyři roky. V počátcích museli energetici odladit provoz, především pak turbíny v nejaderné části. Jednalo se o prototypové zařízené, které jinak než provozem odladit nešlo.

Postupně se zaměřili na posilování bezpečnosti a zvyšování efektivity provozu. V souhrnu se roční investice do těchto oblastí pohybují průměrně kolem miliardy korun.

V průběhu let ČEZ postupně v jihočeské elektrárně například rozšířil možnosti chlazení reaktoru, zvýšil počet způsobů napájení bezpečnostních systémů nebo seizmicky zodolnil hasičkou stanici.

Energetici postupně zvyšovali i efektivitu provozu. Původní výkon 2x 981 MWe zvýšili o 202 megawattelektrických. „Jako bychom v Temelíně postavili nový uhelný blok. Přitom jsme „jen“ lépe využili stávající zařízení.

Každopádně cestou posilování bezpečnosti a zvyšování efektivity půjdeme na obou jaderných elektrárnách i nadále. Technika se vyvíjí a s tímto vývojem je nezbytné držet krok,“vysvětlil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ.

Od zahájení provozu nedošlo v elektrárně Temelín k žádné události, kterou by mezinárodní stupnice INES hodnotila jako nehodu či havárii. Nejvíce elektřiny Temelín vyrobil v roce 2017, konkrétně 16,48 TWh. Do modernizace a posilování bezpečnosti ČEZ od začátku provozu Temelína investoval téměř 19 miliard korun.

Vybrané milníky z historie Jaderné elektrárny Temelín

Únor 1979 - Vydán investiční záměr na výstavbu jaderného zdroje, který počítal se stavbou čtyř bloků.

Únor 1987 - Začala výstavba provozních objektů.

Březen 1990 - Rozhodnutím vlády byly pozastaveny práce na plánovaném třetím a čtvrtém bloku.

10. března 1993 - Vláda premiéra Václava Klause schválila dostavbu JE Temelín.

Únor 1995 - Byly dokončeny hrubé stavební práce na prvním bloku.

21. května 1997 - Do JE Temelín byla dopravena první zásilka jaderného paliva.

12. května 1999 – Vláda potvrdila dokončení a spuštění dvou bloků.

11. října 2000 - Na prvním bloku byla spuštěna štěpná reakce.

21. prosince 2000 - První blok byl připojen k síti.

31. května 2002 - Na druhém bloku byla spuštěna štěpná reakce.

10. června 2002 - Zahájen zkušební provoz prvního bloku.

29. prosince 2002 - Druhý blok byl připojen k síti.

18. dubna 2003 - Zahájen zkušební provoz druhého bloku.

3. května 2003 - Oba bloky JE Temelín poprvé dosáhly výkonu 100 procent.

11. října 2004 – JE Temelín přešla ze zkušebního provozu na plný režim.

17. října 2005 - Začalo jednání o kolaudaci prvního bloku.

3. listopadu 2006 – JE Temelín byla Krajským úřadem Jihočeského kraje zkolaudována. Rozhodnutí nabylo právní moci 6. listopadu 2006.

11. července 2008 - Společnost ČEZ požádala ministerstvo životního prostředí o komplexní posouzení vlivu případné dostavby Temelín na životní prostředí.

3. srpna 2009 – ČEZ zahájil veřejnou zakázku na dostavbu JE Temelín.

Srpen 2010– do reaktoru prvního bloku bylo poprvé zavezeno palivo TVEL.

8. září 2010 – zahájen zkušební provoz Skladu použitého paliva.

18. ledna 2013 – MŽP vydalo kladné stanovisko EIA k posouzení vlivů dostavby Temelína na životní prostředí.

18. srpna 2013 – Druhý blok dosáhl výkonu 1056 MWe. Využití projektových rezerv byl dosavadní výkon zvýšen o 4 procenta.

21. září 2013 - První blok dosáhl díky využití projektových rezerv výkonu 1056 MWe.

10. dubna 2014 – ČEZ zrušil zadávací řízení na dostavbu JE Temelín.

4. září 2014 – Výkon prvního bloku byl díky modernizaci turbíny zvýšen o 2 procenta na 1078 MWe.

2. září 2015 – Dvouprocentní navýšení výkonu přinesla modernizace turbíny druhého bloku. Blok nově pracuje na výkonu 1078 MWe. Původní projektový výkon elektrárna navýšila o 10 procent.

Březen 2018– Navýšení výkonu prvního bloku na 1082 MWe.

Září 2018– Také druhý blok zvyšuje výkon na 1082 MWe.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA