2/2023

Svaz průmyslu a dopravy ČR: Cíle EU pro energetickou účinnost jsou velké finanční riziko

| autor: TZ Svazu průmyslu a dopravy ČR / Tereza Řezníčková0

Svaz průmyslu a dopravy ČR: Cíle EU pro energetickou účinnost jsou velké finanční riziko

Nové cíle přesahují původní návrh Komise i tzv. Společný přístup Rady odrážející postoj členských zemí. Lze je tedy považovat za ústupek Evropskému parlamentu, který požadoval ještě přísnější energetické úspory.

Svaz požaduje, aby MPO a Evropská komise stanovily národní závazky s ohledem na reálné možnosti ČR.

„Schválené závazky považujeme za velmi ambiciózní. Při špatné implementaci mohou být pro Českou republiku ekonomicky neúnosné.

Proto požadujeme, aby MPO ve spolupráci s Evropskou komisí stanovily české národní závazky s ohledem na reálné možnosti České republiky,“ upozorňuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Revidované znění směrnice dle včerejší dohody stanovuje celoevropský cíl pro rok 2030 ve výši 32,5 % úspor podle čl. 3 a povinnost každoročně vykazovat 0,8 % nových úspor (při započtení tzv. flexibilit) podle čl. 7 Směrnice.

Podle prvních odhadů bude celkový objem požadovaných úspor za těchto podmínek pro ČR přibližně shodný v případě plnění čl. 3 i čl. 7.

Každý článek totiž pracuje při stanovování výše úspor s jinou metodikou, a pro řadu zemí EU se tak obě hodnoty, které musí plnit, mohou výrazně rozcházet.

Podle studie, kterou si Svaz nechal vypracovat, to pro ČR znamená povinnost snížit svoji konečnou spotřebu energie do roku 2030 o 85,6 PJ, tedy zhruba o 8 % aktuální spotřeby.

„Schválená výše energetických úspor by si vyžádala investice všech hospodářských sektorů mezi 625 a 1210 miliardami korun.

To je pro srovnání až 95 % českého státního rozpočtu. S tím, jaká je ekonomická návratnost těchto opatření, je zřejmé, že stovkami miliard by se musely podílet i veřejné rozpočty.

Svaz průmyslu a dopravy tato čísla zástupcům evropských institucí předložil a před riziky a dopady v řádech stovek miliard korun na naši ekonomiku varoval,“ připomíná Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

Včerejší dohoda navazuje na kompromis z minulého týdne, který se týkal cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE), kde vyjednavači našli shodu nad celoevropským cílem pro podíl OZE na konečné spotřebě energie ve výši 32 %.

Dohodnutý kompromis musí v obou případech ještě formálně posvětit Evropský parlament a Rada EU.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP