1/2024

SUNERGY představilo technologická řešení zaměřená na defosilizaci

| zdroj: SUNERGY0

DSC_4946
zdroj: SUNERGY

Jak může EU dosáhnout svého cíle a stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem? Cestu, kterou bychom mohli přejít k udržitelnějším bezfosilním palivům a obnovitelným chemickým látkám, nastínilo regionální setkání SUNERGY.

Ve dnech 14. a 15. září uspořádala Evropská iniciativa SUNERGY, Svaz chemického průmyslu České republiky a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského konferenci SUNERGY. Cílem setkání bylo zvýší povědomí o bezfosilních (solárních) palivech a obnovitelných chemikáliích v Evropě mezi kolegy z průmyslu a akademické sféry, ale také osobami s politickým rozhodováním.

Po úvodním přivítání A. Vlčka a M. Hofa z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského předstoupil s přednáškou o energiích jako sociální síle Václav Cílek, vědecký pracovník Geologického ústavu AV ČR. Syntetická paliva, která se mohou stát součástí energetické transformace, představil Jiří Dědeček z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského.

Victor A. de la Peña O'Shea z madridského institutu přítomné seznámil s pokrokem, kterého dosáhli ve výrobě solárních paliv. Zástupce koordinátora iniciativy SUNERGY, Frederic Chandezon, se v přednášce zaměřil na připravované plány a výzkum iniciativy SUNERGY. Joanna Kargulová z Varšavské univerzityzase představila budoucí postup SUNERGY a možnosti podpory na výzkum, vývoj a inovace z programu Horizon Europe nastínil Petr Pracna z Technologického centra Praha

Karel Bouzek z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vystoupil s přednáškou nazvanou Pevné oxidy pára-CO2 koelektrolýza. Od termodynamiky po konstrukci článků. Následoval Jiří Plešek z Akademie věd ČR, který představil Strategii AV21. Tou zmíněná instituce reagovala na společenské výzvy, a to promyšlenou formulací výzkumných programů, založených na spolupráci oborů a institucí při jejich řešení. Veronika Korittová z Technologického centra Praha přiblížila program Horizon Europe a jeho partnerství v rámci Clusteru 5.

Několik dalších přednášek se zaměřilo na situci v Česku. Aleš Čornanič prezentoval dekarbonizační cíle, které si vytyčila skupina ORLEN Unipetrol. Marek Lang ze společnosti JRD Energo promluvil o modernizaci české energetiky a Leoš Gál z CO2 Czech Solution Group ukázal, jak vypadá český výzkum technologií CCU. Odpolední blok přednášek zakončil Yagut Allahverdiyeva-Rinne z finské Univerzity v Turku s přednáškou o využití fotosyntetických mikrobů pro udržitelnou biokatalytickou chemickou výrobu.

Následující den konference začala přednáškou o syntetických palivech, kterou přednesl Milan Pospíšil z pražské VŠCHT. Stephan Abermann z rakouského výzkumného institutu AIT popsal ve své přednášce technologii fotoelektrochemické konverze a následně Petr Krtil z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského nastínil výzvy v elektrolýze vody.

Profesor anorganické chemie na VŠCHT, David Sedmidubský, se ve své přednášce zaměřil na elektronovou strukturu a katalytické chování nanostrukturovaných 2D materiálů. Konverzi furfuralu v plynné fázi přes systémy Cu, Ni a Cu-Ni přiblížila plénu Dorota Rutkowska-Zbiková z polského Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry. Jan Žitka, generální ředitel společnosti TailorMem, uvedl iontoměničové membrány. Konferenci uzavřel přednáškou o přechodu chemického průmyslu na obnovitelné zdroje Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP