1/2024

Studie: Elektromobily vypouští během životního cyklu méně emisí než konvenční vozy

| autor: oEnergetice.cz - Jana Červinková0

Studie: Elektromobily vypouští během životního cyklu méně emisí než konvenční vozy

Podle studie Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives bateriové automobily během jejich celého životního cyklu emitují méně skleníkových plynů a škodlivin do ovzduší než benzinová a naftová auta.

Podle EEA běžný elektromobil během svého životního cyklu emituje již nyní méně skleníkových plynů a škodlivin než konvenční automobily. Emise bývají vyšší ve výrobní fázi elektromobilu, ovšem naopak nižší během jeho využívání. 

Velikost rozdílu emisí mezi oběma skupinami automobilů se odvíjí od velikosti automobilů, elektroenergetického mixu a zda je elektromobil srovnáván s benzinovým nebo naftovým autem.

Zpráva ovšem potvrzuje, že při současném energetickém mixu EU a při zohlednění emisí během celého životního cyklu automobilů jsou emise elektromobilů v EU nižší o 17–30 %. Pokud by uhlíková intenzita ekonomiky Unie nadále klesala, jak se předpokládá, tak by emise mohly být nižší až o 73 % do 2050.

dopady-na-klimatickou-zmenu.png

Dopady elektromobilů, benzínových automobilů a naftových automobilů na klimatickou změnu. Zdroj: EEA

Výroba elektromobilů poškozuje ekosystém

Elektromobily jsou také výhodnější pro lokální kvalitu ovzduší. Elektromobily by také mohly přispět ke snížení hluku dopravy ve městech, kde je pomalejší doprava.

Velkým problémem je ovšem výroba elektromobilů. Elektromobily mají závažnější dopady na ekosystémy než konvenční automobily. Důvodem je zejména těžba a zpracování kovů a těžba a spalování uhlí potřebného k vyrobení elektřiny využívané ve výrobním procesu. 

Očekává se ovšem, že nízkouhlíková výroba elektřiny bude v Evropě a klíčových produkčních oblastech baterií (Čína, Jižní Korea, Japonsko) růst a tyto dopady budou zmírněny.

emise-behem-vyroby.png

Potenciál cirkulární ekonomiky

Jak již bylo zmíněno výše, výrobní fáze elektromobilů má poměrně závažné dopady na ekosystémy. EEA navrhuje, aby byly tyto dopady minimalizované přístupem cirkulární ekonomiky, která umožňuje opětovné použití a recyklaci.

Tento přístup by bylo vhodné aplikovat například u baterií. Pokud by se jejich výroba standardizovala, bylo by snadnější je následně opětovně využít. Dále zpráva doporučuje využívání sdílené mobility.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA