1/2024

Středočeští radní schválili zahájení pilotního offsetového programu na ochranu klimatu v regionu

| zdroj: Středočeský kraj0

Středočeští radní schválili zahájení pilotního offsetového programu na ochranu klimatu v regionu

„V rozpočtu máme pro účel identifikace uhlíkové stopy vyčleněno 800 tisíc korun a na její kompenzaci 200 tisíc korun,“ připomněla nedávný verdikt zastupitelů hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) s tím, že s pilotním projektem kraj hodlá začít ještě v letošním roce.

Projekt bude realizován na území Středočeského kraje jako veřejně prospěšný záměr na pozemcích příspěvkových organizací zřizovaných krajem. „Budou se zde vysazovat různé druhy stromků snižujících uhlíkovou stopu, jež stanovuje množství skleníkových plynů. Stromky by měly kompenzovat dopady aktivit Krajského úřadu Středočeského kraje, jež jsou vyjádřené v ekvivalentech CO2.

Pro představu si lze vzít jednu průměrnou kancelář, která za sebou zanechává stopu přibližně dvě tuny CO2 za rok a lze ji vykompenzovat jedním vysazeným stromem každý rok,“ říká hejtmanka. Například javor dokáže spotřebovat za 70 let přibližně tři tuny CO2. Podle odborníků je však asi v našich přírodních podmínkách nejlepší volbou dub, který dokáže spotřebovat přibližně pět tun za 80 let.

Středočeský kraj bude na projektu spolupracovat s nestátní neziskovou společností CI2, která je garantem offsetového programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2. Bude odborným a metodickým garantem výsadby stromů a zpracovatelem pilotního materiálu ke zjištění uhlíkové stopy Krajského úřadu Středočeského kraje.

V rámci tohoto projektu je navržena výsadba minimálně 30 stromů v předpokládaném finančním objemu 200 tisíc korun a vypracování pilotního materiálu v předpokládané hodnotě 50 tisíc korun. Počet vysazených stromů pokryje část zjištěné uhlíkové stopy, zbylou část by pokryla výsadba stromů v dalších letech. Výše uhlíkové stopy je údaj platný na daný rok, v dalších letech se může měnit v závislosti na realizovaných energetických opatřeních nebo zvýšené či snížené aktivitě v rámci krajského úřadu.

Se zahájením projektu počítá Středočeský kraj v září letošního roku a stromky by měly být vysazeny od října do konce letošního roku. Do konce roku by měl mít kraj také k dispozici zpracovaný pilotní materiál k uhlíkové stopě od společnosti CI2. „Byla bych ráda, abychom s tímto projektem pokračovali i v dalších letech,“ závěrem prohlásila hejtmanka. 

Foto: Středočeský kraj

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP