2/2023

Středočeský kraj vyhlásí nadlimitní veřejné zakázky na přípravu projektů energetických služeb se zaručeným výsledkem (projektů EPC)

| autor: Středočeský kraj0

Středočeský kraj vyhlásí nadlimitní veřejné zakázky na přípravu projektů energetických služeb se z

Ti by měli zajistit přípravné služby pro realizaci projektů zaměřených na energetické úspory. Finanční objem zakázky bude 59 milionů korun včetně DPH a bude do ní zahrnuto celkem 120 objektů a budov, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje.

„Předmětem veřejné zakázky jsou činnosti spojené s přípravou projektů na energetické úspory se zaručeným výsledkem pro Středočeský kraj s využitím metody EPC. Ta spočívá v tom, že si investice na sebe úsporami vydělají.

Náklady na energetická opatření jsou totiž hrazeny postupně až ze skutečných budoucích úspor provozních nákladů,“ připomíná radní pro oblast investic a veřejných zakázek Středočeského kraje Martin Herman (ANO 2011).

U zmíněných 120 objektů se v rámci zakázky posoudí, zda jsou vhodné pro využití metody EPC. U těch budov, které úspěšně projdou tímto sítem, budou zpracovány podklady pro žádost o dotaci, včetně podrobné technické dokumentace, zpracovány vlastní žádosti o dotaci a v případě jejich schválení ze strany poskytovatele dotace i zajištěny veřejné zakázky na výběr dodavatelů energetických opatření.

„Jedná se tedy o komplex logicky na sebe navazujících činností pro značný rozsah objektů Středočeského kraje,“ podotýká Martin Herman.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako limitní hodnota, která nesmí přesáhnout 59 milionů korun včetně DPH. „Kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. Považujeme to za nejefektivnější řešení, díky kterému bude dosaženo co nejnižších nákladů při realizaci předmětu veřejné zakázky a bude rovněž možné dosáhnout úspor.

Očekávám přitom celkové snížení ceny, a to hned z několika důvodů. Jedním z nich je předpoklad, že ne všechny objekty budou pro metodu EPC vhodné,“ říká dále radní pro oblast investic a veřejných zakázek.

Veřejná zakázka bude spolufinancována ze strukturálních fondů EU (Operační program Životní prostředí), přičemž předpokládaná výše dotace z OPŽP činí 50 % z celkových nákladů projektů, zbývající část 50 % bude hrazena z prostředků Středočeského kraje, je však zvažována forma půjčky od Státního fondu životního prostředí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE