2/2023

Středočeský kraj bude jednat o rozšíření vodojemu Kopanina

| autor: Středočeský kraj0

Středočeský kraj bude jednat o rozšíření vodojemu Kopanina

„Návrh na rozšíření vodojemu Kopanina patří mezi prioritní opatření Středočeského kraje ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Ze souhrnné informace významných provozovatelů vodohospodářské infrastruktury ve Středočeském kraji byla vytipována konkrétní opatření, která jsou již rozpracovávána podrobněji. Toto je jedno z těch, která jsou doporučená k realizaci,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

Zmíněná opatření průběžně navrhuje Komise pro zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji. Rada kraje souhlasila dne 11. února 2019 v Usnesení č. 006-06/2019/RK s navrženými opatřeními a doporučila celkem pětici z nich projednat s Ministerstvem zemědělství.

„V případě vodojemu Kopanina se ukazuje, že jeho kapacita je skutečně nedostatečná. Projevuje se to zejména v letních měsících,“ konstatuje Miloš Petera. Jak dále doplnil, na rozšíření vodojemu Kopanina navazuje již Radou doporučená rekonstrukce přívodního zásobního řadu z vodojemu Kopanina do vodojemu Kožova Hora, která má zajistit plynulé zásobování Kladenska pitnou vodou.

„Hlavní město Praha jako vlastník vodojemu má zpracovanou studii proveditelnosti na rozšíření vodojemu Kopanina o dvě komory. V této věci je nutné prioritně vyřešit otázku investora a projednat možnosti finanční podpory s Ministerstvem zemědělství ČR,“ upřesnil náměstek hejtmanky.

Středočeský kraj se záležitostí zabývá především na základě podnětu od společnosti Vodovody a Kanalizace Beroun, která žádá o podporu a pomoc při řešení zajištění dodávek vody do oblasti Berounska a Kladenska z pražského vodárenského systému.

„Naše společnost je připravena se na výstavbě tohoto vodojemu podílet úhradou, která by byla kalkulována do ceny vody předané. Domníváme se, že jediným schůdným řešením je zajištění investorství ze strany hlavního města Prahy nebo organizace, kterou hlavní město ovládá,“ píše se v žádosti, kterou se Středočeský kraj rozhodl podpořit.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP