Reklama

13. 6. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Strategický rámec Česká republika 2030

Dokument byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 19. dubna 2017 č. 292.

Strategický rámec Česká republika 2030 lze považovat za nejvyšší strategický dokument, vyváženě zohledňující ekonomický, sociální a environmentální pilíř (tzn. požadavky z těchto oblastí).

Dokument obsahuje: vizi ČR, principy udržitelného rozvoje, analýzu rozvoje a zejména šest klíčových oblastí:

  • Lidé a společnost;
  • Hospodářský model;
  • Odolné ekosystémy,
  • Obce a regiony;
  • Globální rozvoj;
  • Dobré vládnutí.

Dále je v dokumentu naznačen základní rámec implementace a navrženy indikátory.

Plnění strategického rámce bude pravidelně monitorováno, každé dva roky bude zpracována Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti a k ní bude neziskovým a soukromým sektorem vypracována doprovodná "stínová zpráva".

Strategický rámec tvoří dlouhodobý rámec pro politická i odborná rozhodování a měly by z něho vycházet všechny resortní strategie, koncepce a politiky. Plnění strategických a specifických cílů obsažených v tomto rámci je zároveň považováno za součást implementace Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030.

Přílohy ke stažení:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372