Strategický rámec Česká republika 2030

| autor: MPO0

Strategický rámec Česká republika 2030

Strategický rámec Česká republika 2030 lze považovat za nejvyšší strategický dokument, vyváženě zohledňující ekonomický, sociální a environmentální pilíř (tzn. požadavky z těchto oblastí).

Dokument obsahuje: vizi ČR, principy udržitelného rozvoje, analýzu rozvoje a zejména šest klíčových oblastí:

  • Lidé a společnost;
  • Hospodářský model;
  • Odolné ekosystémy,
  • Obce a regiony;
  • Globální rozvoj;
  • Dobré vládnutí.

Dále je v dokumentu naznačen základní rámec implementace a navrženy indikátory.

Plnění strategického rámce bude pravidelně monitorováno, každé dva roky bude zpracována Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti a k ní bude neziskovým a soukromým sektorem vypracována doprovodná "stínová zpráva".

Strategický rámec tvoří dlouhodobý rámec pro politická i odborná rozhodování a měly by z něho vycházet všechny resortní strategie, koncepce a politiky. Plnění strategických a specifických cílů obsažených v tomto rámci je zároveň považováno za součást implementace Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK