2/2023

Stavba Nové vodní linky ÚČOV je ve finále

| autor: TZ Praha.eu0

Stavba Nové vodní linky ÚČOV je ve finále

Intenzivně pokračují také montážní práce v technologické části, od začátku roku 2018 se rozběhly individuální zkoušky jednotlivých zařízení a v polovině dubna byly zahájeny komplexní zkoušky jednotlivých provozních celků. 

Vše se děje podle časového harmonogramu a směřuje k dokončení stavby dle smlouvy o dílo, tedy termínu 8. srpna 2018.

Hlavní město v současné době zvažuje doplnění Nové vodní linky o technické opatření, které by omezilo tvorbu nežádoucí pěny při procesu čištění. 

Vyšší tvorba pěny, která má na čištění negativní vliv, je pravděpodobně způsobena zvýšeným objemem tuků v odpadních vodách. 

Doplnění technického opatření znamená prodloužení termínu dokončení o 41 dní, tedy do 18. září, ale situaci s tvorbou nežádoucí pěny by rozhodně zlepšilo.

„Nová vodní linka je největší stavební akce, která v současné době v Praze probíhá. A jsem moc ráda, že probíhá zcela v klidu a bez skandálů. Problémy, které tam řešíme, jsou pouze technického rázu,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Bezprostředně po dokončení Nové vodní linky bude zahájen zkušební provoz skládající se ze dvou fází. V první z nich, plánované na 99 dní, proběhne zapracování biologické části Nové vodní linky. 

Následovat bude vlastní zkušební provoz plně funkční čistírny odpadních vod v délce 12 měsíců, kdy se prokáže její schopnost čistit přiváděné odpadní vody tak, aby na odtoku do Vltavy byly dodrženy jejich smluvené kvalitativní parametry. 

K termínu zahájení zkušebního provozu bude celá stavba dokončena tak, že bude podle původního záměru plně začleněna do krajiny Trojského ostrova a Trojské kotliny bez negativních dopadů na přírodní prostředí v tomto území. 

Po dokončení zkušebního provozu bude zahájena rekonstrukce stávající linky ÚČOV Praha.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP