1/2024

Státní podpora: Evropská komise schválila 200 milionů EUR veřejné podpory obnovitelné energie pro vlastní dodavatele elektřiny ve Francii

| autor: TZ Evropské komise0

Státní podpora: Evropská komise schválila 200 milionů EUR veřejné podpory obnovitelné energie pro

Opatření bude podporovat energetické a klimatické cíle EU bez nadměrného narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu.

Komisařka Margrethe Vestagerová, zodpovědná za politiku hospodářské soutěže, uvedla: Tento režim povede ke stimulaci konkurence mezi obnovitelnými zdroji energie pro vlastní dodavatele a bude dále zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie ve francouzském energetickém mixu. 

Technologicky neutrální tendry přispějí k přechodu Francie na nízkouhlíkové a environmentálně udržitelné dodávky energie v souladu s environmentálními cíli EU a našimi pravidly státní podpory."

Cílem opatření je podpořit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů společnostmi a jednotlivci pro vlastní potřebu (vlastní spotřebu), a to zejména v případech, kdy se prodává do sítě pouze omezenou část elektřiny, kterou vyrábějí.

Program má orientační rozpočet ve výši 200 milionů EUR a je financován z francouzského státního rozpočtu. Bude podporovat nasazení 490 megawattů další generační kapacity.

Podpora je k dispozici pro malé instalace s kapacitou od 100 do 500 kilowattů. Příjemci budou vybráni prostřednictvím výběrových řízení do roku 2020, na kterých se mohou podílet všechny technologie obnovitelné energie.

Vybrané instalace obdrží podporu ve formě prémie navíc k tržní ceně (tzv. Complément de rémunération"). Prémie bude poskytnuta po dobu 10 let.

Komise posuzovala systém podle pravidel EU o státní podpoře, zejména pokynů Komise o státní podpoře na ochranu životního prostředí a energetiky z roku 2014 . 

Komise zjistila, že francouzský režim podpoří rozvoj obnovitelných energií pro vlastní spotřebu a vyhneme se nadměrným vyrovnáváním příjemců veřejné podpory v souladu s požadavky pokynů.

Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že opatření pomůže Francii zvýšit podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie tak, aby splnil své klimatické cíle v souladu s environmentálními cíli EU , přičemž narušení hospodářské soutěže způsobené státní podporou minimalizováno.

Pozadí

Komise 2014 Pokyny pro státní podpory na ochranu životního prostředí a energetiky (viz úplný text zde ), aby členské státy k podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, za určitých podmínek. 

Tato pravidla jsou zaměřena na splnění ambiciózních cílů EU v oblasti energetiky a klimatu s co nejmenšími náklady pro daňové poplatníky a bez nepřiměřeného narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu. 

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie stanovila cíle pro podíl obnovitelných zdrojů energie všech členských států na hrubém konečném výsledku spotřeba energie do roku 2020. Pro Francii je tento cíl do roku 2020 23%. Cílem programu je přispět k dosažení tohoto cíle.

Další informace o dnešním rozhodnutí budou k dispozici, jakmile budou vyřešeny případné problémy s důvěrností, v rejstříku státních podpor na internetové stránce Komise pro hospodářskou soutěž pod číslem spisu SA.49180State Aid Weekly e-News uvádí nové publikace o rozhodnutí o státní podpoře na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA