2/2023

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2017

| autor: CENIA - česká informační agentura pro životní prostředí0

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2017

Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí.

Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR – čtenář v ní nalezne konkrétní údaje o základních příčinách změn stavu a vývoje životního prostředí a faktorech ovlivňujících tento stav a vývoj, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Oproti předchozím vydáním byla v rámci Statistické ročenky životního prostředí ČR 2017 upřesněna, doplněna či nově zařazena data a informace např. v kapitole Hydrometeorologie (vývoj četnosti výskytu tropických nocí, arktických dní a dní se silným mrazem), v kapitole Imisní situace (mapy celkových, resp. mokrých ročních depozic např. síry, dusíku náhradou za vypuštěné mapy ročních průměrných koncentrací arzenu, niklu a oxidu siřičitého), v kapitole Příroda a biodiverzita (přírodní parky, smluvně chráněná území a památné stromy), v kapitole Ekonomické nástroje (další skupiny poplatků a daní – např.: poplatky za komunální odpad, registrační a evidenční poplatky za obaly, poplatky za oblast dopravy, odvody elektřiny ze slunečního záření, výnosy spotřební daně z minerálních olejů aj.), v kapitole Veřejné výdaje na ochranu životního prostředí (běžné a kapitálové výdaje ze státního rozpočtu, státních fondů a územních rozpočtů).

Paralelně s touto publikací vychází i Zpráva o životním prostředí České republiky a zprávy o životním prostředí v krajích České republiky, které každoročně předkládá ministr životního prostředí ke schválení či k informaci vládě a dále k projednání Parlamentu ČR.

Tyto publikace tvoří vzájemně se doplňující celek. Statistická ročenka obsahuje pouze data, zprávy naopak na základě těchto dat provádí analýzu stavu a vývoje životního prostředí a ukazují, jak dál postupovat zejména v návaznosti na stěžejní dokument, kterým je Státní politika životního prostředí ČR, a na další národní i krajské strategie a koncepce. Všechny zmíněné publikace jsou k dispozici na stránkách CENIA v sekci Publikace CENIA.

Věříme, že tato publikace významně přispěje ke zvýšení informovanosti veřejnosti o stavu životního prostředí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP