Reklama

6. 6. 2017  |  Aktuality  |  Autor: SP ČR

Stanovisko k novele vyhlášky o vyúčtování dodávek

Svaz průmyslu a dopravy se vyjádřil k návrhu novely vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Svaz uplatnil připomínky k navrhované novele vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, jejíž předkladatelem je Energetický regulační úřad (ERÚ). ERÚ navrhuje doplnění vyúčtování zákazníkovi o další nové náležitosti jako například datum zahájení dodávky do odběrného místa zákazníka, datum ukončení smlouvy atd.

Svaz si cenní snahy ERÚ řešit zajištění dostatečné informovanosti zákazníků prostřednictvím právního předpisu, nicméně navrhovaná právní úprava není v souladu se zákonným zmocněním v energetickém zákoně. Informace, která novela nově navrhuje do vyúčtování uvádět, nesplňují podmínku specifičnosti pro oblast dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a zároveň překračují zákonné zmocnění.

Navíc navrhované doplňující informace často nemusí vést k účelu, ke kterému slouží a mohou být v některých případech pro zákazníka i matoucí.

Kompletní stanovisko Svazu, včetně konkrétních připomínek, naleznete zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372