2/2023

Sportovní areál Maškova zahrada využíval podzemní vody v rozporu se zákonem

| zdroj: ČIŽP0

linus-nylund-Q5QspluNZmM-unsplash
zdroj: unsplash.com

ČIŽP při plánované prověrce provozů využívajících čpavkové hospodářství v roce 2022 zjistila, že provozovatel jmenovaného sportovního areálu, tj. Městská sportovní Turnov, s. r. o. svým jednáním nesplnila celkem tři vodním zákonem uložené povinnosti:

  • realizovala odběr podzemních vod bez potřebného povolení k nakládání s vodami,
  • nakládala se závadnými látkami bez havarijního plánu schváleného příslušným vodoprávním úřadem,
  • provozovala odlučovač ropných látek v rozporu s podmínkami platného povolení k jinému nakládání s vodami, tzn. neprováděla monitoring kvality vypouštěných vod.

Na základě těchto zjištění uložila Inspekce předmětné společnosti počátkem r. 2023 za prokázaný nejzávažnější přestupek a zároveň nejpřísněji trestný přestupek (odběr podzemních vod bez povolení k nakládání s vodami) pokutu 721 150 Kč, která je po přezkoumání odvolacím orgánem pravomocná.

„Absence potřebného povolení vodoprávního úřadu k odběru podzemních vod je porušením vodního zákona ze strany obviněného,“ tvrdí k případu ředitel Oblastního inspektorátu v Liberci  Martin Kmoch a upřesňuje, že účelem vodního zákona je mimo jiné ochrana podzemních vod a hospodárné využívání vodních zdrojů. „Obviněný v tomto případě svým jednáním porušil významný společenský zájem.“

Nutno dodat, že zástupci provozovatele po celou dobu s ČIŽP spolupracovali a současně přijali opatření k nápravě zjištěného nezákonného stavu – nyní již provoz zařízení splňuje všechny náležitosti dle požadavků vodního zákona. Poslední závada byla odstraněna začátkem května tohoto roku vydáním rozhodnutí, kterým je jmenované společnosti povoleno odebírat podzemní vody pro potřeby Sportovního areálu Maškova zahrada. Současně byla dodatečně povolena stavba vodního díla, kterým je vrtaná studna potřebná k výše uvedenému nakládání s vodami.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP