1/2024

Společnost AVE CZ provozovala skládky v Čáslavi a Benátkách nad Jizerou v rozporu s povolením

| zdroj: Česká inspekce životního prostředí0

Společnost AVE CZ provozovala skládky v Čáslavi a Benátkách nad Jizerou v rozporu s povolením

Firma při provozování skládek v Čáslavi a Benátkách nad Jizerou porušovala integrovaná povolení a provozní řády obou zařízení, zjistili to inspektoři při kontrolách v listopadu 2017.

Na jedné části skládky v Čáslavi společnost AVE zřídila manipulační plochu, kde sbírala odpady za účelem předání do jiného zařízení společnosti AVE – spalovny v Kralupech nad Vltavou. „Bylo to však v přímém rozporu s integrovaným povolením. To neumožňuje na skládce v Čáslavi sbírat odpady za primárním záměrem předání jinam. Firma takto v letech 2016 a 2017 nelegálně nakládala s bezmála 1890 tunami odpadů kategorií nebezpečný a ostatní,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha.

Na skládce v Benátkách nad Jizerou se společnost AVE dopustila stejného porušení zákona. Opět v jedné části skládky zřídila manipulační plochu pro dočasné soustřeďování odpadů, které poté odvážela jinam – do spalovny v Kralupech a do zařízení ke sběru a výkupu odpadů v Rybitví. 

„Integrované povolení pro skládku v Benátkách nad Jizerou neumožňovalo takto odpady dočasně skladovat a poté převážet jinam. Firma tak v letech 2016 a 2017 nelegálně nakládala s více než 3187 tunami nebezpečných odpadů – například tiskařskými barvami, lepidly, obaly obsahujícími zbytky nebezpečných látek nebo absorpčními činidly,“ uvedl Beroušek.

Při stanovení výše pokuty inspektoři zohlednili zejména velmi významné množství odpadů, se kterými bylo nelegálně nakládáno. Také vzali v úvahu, že zejména na skládce v Benátkách nad Jizerou byly na manipulační ploše volně ponechány nebezpečné hořlavé odpady, které mohou být pro životní prostředí velmi rizikové, protože hrozí jejich vznícení. Dobu dvou let, po kterou docházelo na obou skládkách k porušování zákona, hodnotí inspektoři jako dlouhou.

Společnost AVE CZ se proti uložené pokutě odvolala, Ministerstvo životního prostředí ale její odvolání zamítlo a sankci v plné výši potvrdilo. Pokuta je pravomocná.

ilustrační foto/wikimedia commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA