2/2023

Spolana obhájila ekologickou certifikaci

| autor: Spolana0

Spolana obhájila ekologickou certifikaci

Spolana opět obhájila celosvětovou certifikaci nazvanou Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care). „Ochrana životního prostředí a zodpovědný přístup je jednou z našich hlavních priorit. Do programu jsme se přihlásili již v roce 1994. 

Závazky vyplývající z účasti v tomto programu se neustále zvyšují a my jsme rádi, že i letos jsme v jejich plnění obstáli. Zprávu z účasti v tomto programu navíc každoročně projednáváme se zástupci odborných organizací a místními i regionálními samosprávami,“ řekl Miroslav Falta, místopředseda představenstva společnosti Spolana, a dodal: „Do modernizace závodu a ochrany životního prostředí každoročně investujeme desítky milionů Kč.“

Program Responsible Care je dobrovolná celosvětová iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu jeho udržitelného rozvoje zvyšováním bezpečnosti chemických zařízení, výroby, distribuce a používání chemických produktů a neustálým zlepšováním ochrany zdraví lidí, pracovního a životního prostředí. 

Zvláštní zřetel je kladen také havarijní připravenost a informační otevřenost. Do iniciativy, která je koordinována Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA) a Evropskou radou chemického průmyslu (Cefic) ve spolupráci s Evropskou federací distributorů chemických látek (FECC), je zapojeno přes 50 zemí. 

Českou verzí iniciativy je od roku 1994 program s názvem Odpovědné podnikání v chemii spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Koordinátorem programu je Svaz chemického průmyslu České republiky. 

Spolana je aktivní nejen v ochraně ale také v podpoře životního prostředí. Ve spolupráci s neratovickou organizací Českého rybářského svazu již čtvrtým rokem vysazuje do Labe různé druhy ryb (např. kapry, štiky nebo candáty) a ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife se stará o sokola stěhovavého pravidelně hnízdícího v areálu Spolany. 

Nyní na seznam podporovaných druhů tohoto chemického závodu přibyly také včely. Ve spolupráci se Svazem českých včelařů byly v areálu chemičky, v místech původní výroby čokolády a sacharinu, instalovány tři úly s roji včel medonosných. Vysokou kvalitu a výbornou chuť stočeného medu nedávno potvrdila akreditovaná laboratoř Výzkumného ústavu včelařského. 

Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrž, je vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP