1/2024

Spalovny pomáhají s odstraňováním následků ptačí chřipky

| autor: SUEZ Využití zdrojů, a.s.0

Spalovny pomáhají s odstraňováním následků ptačí chřipky

Mrtvé ptactvo se odstraňuje v kafilériích a bioplynových stanicích, ale osloveny již byly i spalovny nebezpečných odpadů.

„Jsme připraveni, jak technicky, tak legislativně, odstranit uhynulé nebo usmrcené ptactvo z oblastí zasažených ptačí chřipkou na základě oslovení ze strany orgánů státní veterinární správy v našich spalovnách," říká Petr Špičák, technický ředitel společnosti SUEZ Využití zdrojů, a dodává: „Naši zaměstnanci byli opětovně seznámeni s detaily postupu při přijímání a odstraňování obalů s obsahem mrtvého ptactva.

%pst%

Je například přesně definováno požadované balení takového odpadu především z hlediska pevnosti, aby se nákaza nemohla dále šířit.“

Na základě čeho je možné odstranit tento druh odpadu ve spalovnách?

Všechny spalovny SUEZ Využití zdrojů v České republice mají příslušnými krajskými veterinárními správami vydaná potřebná povolení a mají schválení dle nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009 čl. 24 odst. 1 písm. b)

Při manipulaci s tímto materiálem platí povinnosti vycházejících z dokumentů schválených příslušnými krajskými veterinárními správami pro vedlejší produkty živočišného původu.

Teploty v technologickém procesu se pohybují nad 850°C a také systémy čištění spalin zajistí, že odstranění odpadů je bezpečné a bez ohrožení životního prostředí. 

“Samozřejmě také dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců a na to, aby se nákaza nemohla dále šířit. Důraz proto klademe na důslednost při označení obalů, nezbytností je průvodní doklad s označením Obchodní doklad o přepravě vedlejších produktů živočišného původu. 

Za vykládku materiálu do určených nádob odpovídá dodavatel odpadu. Zaměstnanci SUEZ pak nesmí s dodávaným materiálem manipulovat bez dodatečných OOPP, což znamená jednorázový oblek, respirátor a jednorázové rukavice. 

Odpad je odstraněn okamžitě po návozu. Postup nakládání s tímto druhem odpadu je řízen sdělením technického ředitele společnosti," dodal Petr Špičák.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA